Istom presudom mu je izrečena mjera zabrane rada u bankarskom sektoru u trajanju od tri godine.

Muftića je Vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu proglasilo krivim za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja i ovlaštenja i pranje novca.

Uz to, Muftić je dužan nadoknaditi troškove postupka, za što će Sud naknadno donijeti rješenje, dok mu se istom presudom ukidaju i ranije mjere zabrane napuštanja Bosne i Hercegovine.

Prema presudi, Muftić je bio odgovorna osoba u "Fima banci", koja je omogućila izvlačenje novca iz "Unioninvesta" putem komisionog kredita, čime su se poslije kupovale dionice. Postojala su dva fiktivna građevinska projekta – "Stup" i "Marindvor", koji su se iskoristili za dalja poslovanja i pranje novca.

Muftić je osuđen po optužbi da je, kao odgovorna osoba u banci, morao pratiti sve sumnjive transakcije, a što namjenski nije radio. Jednog dana, za samo jedan sat, izvršena je više puta transakcija od četiri miliona maraka, što je Muftić bio dužan prijaviti, a to nije napravio.

Ranijom odlukom Suda, nakon što je priznao krivicu, predmet je razdvojen u odnosu na ostale optužene iz slučaja "Profit".

Za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca, prevaru u privrednom poslovanju i druga djela, u predmetu "Profit" optuženi su Zijad Blekić, Edin Dizdar, Ramiz Bibić, Muharem Bajrić, Armin i Elma Mulahusić, Daver Halilbegović, Hasan Ćelam, Naser Daca, Jasmin i Smiljka Jusufranić, Mirsad Imamović, Edina Halilbegović i Azra Blekić-Aydogan, kojima se nastavlja suđenje.

Muftić i njegova odbrana nisu prisustvovali izricanju presude, piše Detektor.