Uz visoku pogonsku spremnost raspoloživih kapaciteta i produženjem rada blokova 4 i 5 u termoelektranama Tuzla i Kakanj, Elektroprivreda BiH bit će u mogućnosti da vlastitim kapacitetima odgovori potrebama privrede i građana za električnom energijom i doprinese ublažavanju posljedica koje će neminovno nastupiti  u slučaju smanjenja dotoka gasa, saopćili su iz EPBiH.

- Očuvanje neovisnosti osiguravanjem dovoljnih količina električne energije iz vlastitih kapaciteta u situaciji u kojoj energetski potresi na međunarodnom planu uzrokuju  probleme koji se reflektuju na sve sfere rada i života, i nepredvidivost daljeg razvoja događaja, je od krucijalnog značaja za nesmetano funkcionisanje privrednog sistema države BiH i život njenih građana - naveli su i dodali:

- Prijedlog koji je  Vlada FBiH jučer uputila Parlamentu FBiH za produženje rada blokova 4 u TE "Tuzla" i 5 u TE "Kakanj", od ključne je važnosti za očuvanje elektroenergetskog sektora, njegovog integriteta i pouzdanog snabdijevanja privrednih subjekata i građana.