Endovaskularne procedure primjenjuju se na Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) u Tuzli posljednjih šest godina.

Za to vrijeme stručnjaci s Klinike za neurohirurgiju i Klinike za radiologiju izveli su više od 500 složenih operativnih zahvata na mozgu savremenim metodama te vrste.

Minimalno invanzivne metode iz te oblasti pacijentima donose velike koristi u odnosu na klasični pristup u liječenju tih oboljenja.

Specijalista neurohirurgije doc. dr. Mirza Moranjkić kaže da minimalno invanzivna metoda podrazumijeva da nema otvaranja lobanje, kraću hosopitalizaciju, konformniji tok za pacijenta.

- Sami rezultati su, u određenim slučajevima, bolji - naglasio je Moranjkić.

Usluga u oblasti interventne neuroradiologije nigdje se u BiH ne može pružiti u formi 24/7, izuzev u UKC Tuzla. To je jedini klinički centar u BiH gdje se takvi zahvati vrše, bez supervizije stranih ljekara.

Šefica Odjeljenja intenzivne terapije prim. dr. Munevera Hadžimešić kaže da se pacijenti na tom odjeljenju smještaju nakon endovaskularne procedure u angiosali. Ostaju tu najčešće 24 sata, po potrebi i duže, a o njihovom oporavke brinu se anesteziolozi i ostalo medicinsko osoblje.

Prije uvođenja tih procedura na UKC Tuzla pacijenti su upućivani van granica BiH. Te metode u svijetu koštaju nekoliko desetina hiljada eura.

Situacija u BiH je prikladnija.

Moranjkić ističe da troškove za pacijente s područja Federacije BiH snosi federalni Fond zdravstvenog osiguranja.

- Uvažavajući činjenicu da su i oni prepoznali spremnost da se radi vrhunska medicina i ostvare određene uštede u zdravstvenom sistemu, imamo korektan odnos svih tih šest godina - naglasio je.

Klinika za neurohirurgiju godinama provodi projekte koji za primarni zadatak imaju poboljšati kvalitetu zdravstvenih usluga stanovništva naše države.

Načelnik Klinike za neurohirurgiju UKC-a Tuzla prof. dr. Mirsad Hodžić kaže da je jedan od tih projekata i endovaskularna neurohirurgija, koja je rezultat multidisciplinarnog rada nekoliko klinika (Klinika za neurohirurgiju, Klinike za radiologiju, Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju).

- Cilj projekata je okupljanje i uključivanje mladih ljekara. Tako im omogućavamo ostanak u BiH, da znanje primjenjuju ovdje - naglasio je Hopdžić, javila je RTV TK.

Na Kliniku za neurohirurgiju UKC Tuzla dolaze pacijenti iz cijele države.

Trenutno su na Odjeljenju Klinike za neurohirurgiju pacijenti iz Mostara, Brčkog i Zenice.

Stručnjaci su već počeli raditi na novim procedurama koje će ih zasigurno zadržati na nivou svjetskih stručnjaka.