Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo zbog obilježavanja Dana državnosti BiH u ponedjeljak, 25. novembra 2019. godine organizovat će cjelodnevne dežure od 7.30 do 20 sati na sljedećim lokalitetima: Dom zdravlja Centar Vrazova 11, dežurat će za općine Centar i Stari Grad, Dom zdravlja Novo Sarajevo, Bihaćka 2, dežurat će za općine Novo Sarajevo i Novi Grad, Dom zdravlja Ilidža, Mustafe Pintola 1, dežurat će za područje općine Ilidža, Dom zdravlja Hadžići, 6 mart 14, dežurat će za područje općine Hadžići, za područje općine Vogošća nadležan je Dom zdravlja Vogošća,Igmanska 52, a za općinu Ilijaš dežurni je Dom zdravlja Ilijaš, Bogumilska 6.

Ambulanta porodične medicine Trnovo dežurat će za područke općine Trnovo. Dežura na ovom lokalitetu trajat će od 8 do 16 sati, saopćeno je iz JU Dom zdravlja KS.