Evropski dan svjesnosti o antibioticima: Rezistencija je ozbiljna prijetnja zdravlju, ali i sve veći ekonomski problem

objavljeno: 18.11.2017. u 13:00

Otpornost ili rezistencija na antibiotike, koja se još naziva i antimikrobnom rezistencijom (AMR), u današnje vrijeme je ozbiljna prijetnja javnom zdravlju, a postaje i ekonomski značajan problem.

Povećanje broja multirezistentnih bakterija povezano je s nizom faktora, među kojima je jedan od važnijih prekomjerna i neopravdana upotreba antibiotika.

Uz činjenicu da na raspolaganju nema mnogo novih antibiotika, sužavaju se terapijske mogućnosti.

AMR nije ograničen na geografsko područje ili na određenu državu.

U 2008. godini je Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti procijenio da je diljem Evrope 25.000 smrtnih slučajeva i 2,5 miliona dana produženog bolničkog liječenja na godišnjem nivou bilo uzrokovano infekcijama s multirezistentnim bakterijama, što je dovelo do troška u iznosu od 1,5 biliona eura.

Prema podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), procjenjuje se da bi AMR mogao biti uzrokom 700.000 smrti diljem svijeta svake godine.

Unatoč poduzetim koracima, uključujući izradu globanih akcijskih planova na nivou Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i zemalja članica, mortalitet i morbiditet u vezi s AMR-om je u stalnom porastu.

Prema nekim istraživanjima procjenjuje se da bi, ne poduzmu li se dovoljno uspješni koraci, rezistencija na antibiotike do 2050. godine mogla postati vodeći uzrok smrtnosti diljem svijeta.

Različite državne, evropske i međunarodne inicijative koje su se pojavile u posljednjem desetljeću, odraz su zajedničke posvećenosti aktivnom rješavanju ovog problema.

S obzirom da je EU prepoznala problem otpornosti bakterija na antibiotike, 18. novembra je proglašen Evropskim danom svjesnosti o antibioticima, a obilježava se i u Hrvatskoj.

Ovaj dan je uveden s namjerom da se šira javnost upozna sa širenjem otpornosti bakterija na antibiotike, te se svake godine na ovaj datum održavaju skupovi i provode javne kampanje kojima se promiče svijest o problemu otpornosti bakterija na anitibiotike da bi se podigao nivo znanja o ispravnom uzimanju antibiotika da se sačuva učinkovitost ovih dragocjenih lijekova za ciljane zdravstvene probleme.