Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Mostaru, razmatrati predloženu raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 434.547,61 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2018. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Sredstva su namijenjena za finansiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih, te za organiziranje i promociju dobrovoljnog darivanja krvi.

Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o o razvrstavanju lokalnih cesta Zenica - Arnauti - Ribnica - Donji Kakanj (spoj s regionalnom cestom R-466) i Alibegovački most - Šivša - Mlinište - Lovački dom - Bejići - Ularice - Šumski dvor - Makljenovac - Vila (spoj s magistralnom cestom M-17) regionalne ceste.

Vlada će se upoznati sa izvještajem o izvršenju Budžeta FBiH za prvih devet mjeseci 2019. godine, u kojem je navedeno da su prihodi, primici i finansiranje iznosili 1.738,6 miliona KM, što je 64 posto planiranog.

Federalna vlada će se izjasniti o informaciji o kreditu EBRD-a od 8.000.000 eura namijenjenom realizaciji projekta energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo, kao i o prijedlogu da kazneno-popravnim zavodima u Federaciji BiH bude dodijeljen status budžetskih korisnika.