Zatražil su hitno poduzimanje neophodnih radnji i mjera u slučajevima otkrivanja počinilaca krivičnih djela izazivanja šumskog požara, izazivanja opće opasnosti i drugih krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonom FBiH, koji požari uzrokuju nesagledivu štetu za šumski ekosistem u Bosni i Hercegovini. 

Federalno tužilaštvo FBiH poziva sve građane, posebno privatne vlasnike zemljišta uz šumu, da ne pale vatru u šumi i njenoj neposrednoj blizini, te ukoliko uoče požar ili imaju saznanja o počiniocu, to prijave najbližoj policijskoj stanici ili drugom nadležnom organu, te tako doprinesu otkrivanju počinilaca nezakonitih radnji, odnosno suzbijanju štetnih posljedica.

Federalno tužilaštvo podržava i druge mjere predložene Vijeću ministara BiH i drugim nadležnim ministarstvima BiH i FBiH u "Zahtjevu za hitno djelovanje", koje je uputilo Udruženje inžinjera i tehničara šumarstva FBiH, a koje je dostavljeno i ovom tužilaštvu 13. aprila 2020. godine, posebno onih koje se odnose na donošenje Zakona o šumama FBiH, imajuću u vidu da je ovo tužilaštvo, prije više godina, Ministarstvu pravde FBiH, također dostavilo inicijativu u tom pravcu, saopćilo je Federalno tužilaštvo.