- Dobrila Pletikosa osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci, s tim da se kazna neće izvršiti ukoliko optužena u roku od dvije godine od pravosnažnosti ove presude ne počini novo krivično djelo.

Maja Pletikosa Kolašinac osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od pet mjeseci. Kazna se neće izvršiti ukoliko u roku od jedne godine ne počini novo krivično djelo. Istovremeno, dužne su u roku od dvije godine od pravosnažnosti presude vratiti imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom u iznosu od 2.800 KM. Također, Dobrila Pletikosa dužna je nadoknaditi štetu budžetu Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 6.400 KM.

Dobrila Pletikosa se tereti da je tokom 2013. i 2014. godine obavljajući poslove sekretara Administrativne komisije Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sačinila više fiktivnih ugovora o zakupu stanova za smještaj zastupnika iako je znala da ih neće koristiti. Na taj način je sebi, ali i svojoj poznanici pribavila nezakonitu korist u iznosu većem od devet hiljada maraka - saopćeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.