Fondacija "Mak Dizdar": Podnijet ćemo tužbu protiv Maje Dizdara

Objavljeno: 04.04.17 u 20:37

Povodom nedavnih medijskih istupa Maje Dizdara, jednog od nasljednika autorskih prava Maka Dizdara sa manjinskim udjelom, Fondacija "Mak Dizdar" objavila je dio pisma Emira Hasića, punomoćnika Fondacije, a koje je upućeno pravnim zastupnicima Maje Dizdara.

Naglasili su da je izdavanje autentičnog i definitivnog izdanja “Kamenog spavača” nekomercijalni projekt koji ne bi mogao uspjeti bez entuzijazma i požrtvavnosti tima okupljenog oko ovog izdavačkog poduhvata.

Ovaj projekt, navode, dobio je podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Kabineta potpredsjednika FBiH Milana Dunovića, dok je Fondacija “Mak Dizdar” najveći dio troškova pokrila vlastitim sredstvima.

U nastavku prenosimo dio pisma koje su iz Fondacije uputili pravnim zastunicima Maje Dizdara:

"U dopisu se između ostalog bavite i pravnim statusom i organizacijom Fondacije te vas u tom smislu podsjećamo da je Fondacija pravno lice organizirana u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima uz suglasnost nadležnih državnih organa te da kao takva djeluje i egzistira duži niz godina, poštujući pozitivne zakonske propise i vlastita opća akta, te vas najljubaznije molimo da rad Fondacije kao i njenu registraciju i eventulanu kontrolu rada prepustite nadležnim državnim organima koji su jedini ovlašteni za isti.

U vezi sa aktivnostima oko izdavanja djela Maka Dizdara od strane Fondacije Mak Dizdar, a koje u svom dopisu "problematizirate" obavještavamo Vas da su iste u cijelosti usklađene sa zakonskim propisima, a na osnovu Ugovora sa nosiocima autorskih prava na istim. U tom smislu i Vašem klijentu je ponuđen Ugovor od strane Fondacije kao jednom od nasljednika, sa manjinskim udjelom, uplaćen mu je ugovoreni honorar, kojeg je odbio primiti, a koji će biti deponovan u sudski depozit.

Također sa žaljenjem konstatiramo da je od strane Vašeg klijenta, a povodom aktivnosti Fondacije uslijedila prava "lavina optužbi" usmjerena prema Fondaciji, ali i ostalim nasljednicima imovine Maka Dizdara, koja se manifestuje u diskreditaciji Fondacije kod značajnih kulturnih institucija i partnera iste u ovom projektu kao što su Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Društvo pisaca BiH i druge te diskreditacije Fondacije kod donatora, a što je nanijelo nemjerljivu štetu Fondaciji i nasljednicima Maka Dizdara. Majo Dizdar se međutim ne zaustavlja ni na ovim radnjama već i dalje nastavlja diskreditaciju Fondacije objavljivanjem pisama na društvenim mrežama koja vrve uvredama i klevetama, te neistinama na račun Fondacije.

U tom smislu Fondacija Mak Dizdar će protiv Maje Dizdara podnijeti tužbu za naknadu štete zbog klevete, te Vas u tom smislu molimo da svom klijentu skrenete pažnju na ovu činjenicu kao i činjenicu da u "civilizovanim društvima" kakvo je i Bosna i Hercegovina svim građanima je zagarantovano pravo na "slobodan pristup sudu" gdje sve nesporazume sa suprotnom stranom mogu riješiti u skladu sa zakonom.

Ukoliko sa strane Vašeg klijenta postoji spremnost za postizanje eventualnog sporazuma sa Fondacijom i ostalim nasljednicima oko izdavanja djela Maka Dizdara spremni smo za razgovore, a ukoliko takva volja ne postoji, molimo da Vaš klijent prestane sa aktivnostima i radnjama koje imaju za cilj klevetanje Fondacije Mak Dizdar, a da svoje interese zaštitite putem nadležnih sudova".

VEZANI TEKST - Skandal: Makov sin optužuje bratića Gorčina da je nezakonito štampao “Kamenog spavača“