Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto danas će na sastanku koji počinje u 14 sati sa predstavnicima Vijeća ministara BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, te sa predstavnicima federalnih, kantonalnih i općinskih nivoa vlasti razgovarati o dolasku migranata u Kanton Sarajevo.

Na današnjoj sjednici zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo postavili su više pitanja koja su se ticala migrantske krize i velikom broju migranata koji su jučer smješteni u prihvatni centar Ušivak kod Hadžića, te u kasarnu u Blažuju.

Forto je istakao kako Vlada KS nema nikakav sporazum o ovom pitanju sa bilo kojim od nivoa vlasti, te da izostanak komunikacije smatra neozbiljnim.

Zastupnik Zvonko Marić je uputio inicijativu da današnjem sastanku osim premijera prisustvuju dva ili tri zastupnika iz Skupštine KS.