Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) podsjeća javnost da se na današnji dan 1992. godine dogodio ratni zločin na Bikavcu u Višegradu.

- Zločin poznat kao Živa lomača dogodio se 27. juna 1992. godine kad su pripadnici paravojne formacije Osvetnici, na čelu sa najokrutnijim zločincima iz Višegrada Milanom i Sredojem Lukićem, natjerali oko 70 bošnjačkih civila u kuću Mehe Aljića u naselju Bikavac u Višegradu većinom žene, djecu i starije osobe gdje su ih zaključali, nakon toga zapalili kuću.

Taj zločin, zajedno sa zločinom koji se dogodio 14. juna 1992. godine u Pionirskoj ulici u Višegradu, predstavlja jedan od najstrašnijih ratnih zločina tokom rata protiv Bosne i Hercegovine - navode iz UDIK-a.

U saopćenju za javnost ističe se da je najmlađa žrtva bila stara godinu dana. Jedina preživjela taj zločin je Zehra Turjačanin, koja je o strahotama na Bikavcu svjedočila pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Kordinator UDIK-a Edvin Kanka Ćudić u povodu godišnjice kaže da je bitno saznati gdje su posmrtni ostaci osoba koje su izgorjele u živim lomačama Pionirskoj i Bikavcu.

- To do danas predstavlja najveću zagonetku tog ratnog zločina. Zato apeliram na sve koji imaju bilo kakve informacije da ih objelodane, jer samo će tako pomoći porodicama žrtava – kaže.

Ćudić smatra i da je živa lomača na Bikavcu dokaz monstruoznosti rata protiv Bosne i Hercegovine i dodaje "danas je Višegrad sve osim grada jer sve više podsjeća na kasabu izoliranu iz društva, da živi sama svoju historiju".

Za zločin na Bikavcu pravosnažnom presudom u MKSJ osuđeni su Milan Lukić na doživotnu kaznu zatvora i Sredoje Lukić na 27 godina zatvora.

- Poznato je da su se u Višegradu dogodili brojni zločini, tokom rata protiv Bosne i Hercegovine. O njima svjedoče i presude MKSJ-a, ali i domaćih sudova. UDIK je 2017. godine objavio knjigu "Ratni zločini u Višegradu - presude". Obuhvata devet presuda za ratne zločine počinjene u Višegradu, donesenih pred Sudom BiH i Vrhovnim sudom FBiH kojima su osuđeni Boban Šimšić, Dragan Šekarić, Miloš Pantelić, Momir Savić, Nenad Tanasković, Novo Rajak, Oliver Krsmanović, Predrag Milisavljević, Vitomir Racković i Željko Lelek - podsjeća UDIK.