Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva sutra će se rapravljati o ustupanju korištenja prostora u upravnoj zgradi (nekadašnje) Društveno-političke organizacije (DPO) u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 3, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo od 20. maja 1999. godine Gradu Sarajevo je u cijelosti data na korištenje upravna zgrada DPO-a u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 3. Zgradu DPO-a faktički istovremeno koristi Grad Sarajevo i Parlament Federacije BiH. Trenutni raspored korištenja prostora unutar zgrade DPO-a nije zadovoljavajući niti po Parlament Federacije BiH, niti po Grad Sarajevo. Oba korisnika objekta DPO-a zahtijevaju veći smještajni kapacitet i prostor koji bi bio funkcionalan i zadovoljavajući za neometan rad uposlenika obje institucije. Trenutno su službene prostorije kako Parlamenta FBiH, tako i Grada Sarajevo unutar objekta DPO-a, izmiješane i ne pružaju osnovne zadovoljavajuće uvjete za neometan, kvalitetan i funkcionalan rad.

Prostor koji bi bio zadovoljavajući po Grad Sarajevo, a poštujući njegov status i kredibilitet, treba biti reprezentativnog karaktera i smješten u užoj gradskoj jezgri. Jedan od takvih objekata je i zgrada "Vječne vatre" smještana u ulici Maršala Tita broj 62, a koja je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Sarajevu upisana u korist Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH. Navedena zgrada svojom historijskom vrijednošću, značajem, lokacijom i prostornim kapacitetom u potpunosti bi zadovoljila potrebe Grada Sarajevo, kao institucije glavnog grada. Inicijativa za adekvatan smještaj dviju relevantnih institucija (Parlamenta Federacije BiH i Grada Sarajevo) potekla je od Parlamenta Federacije BiH, a Grad Sarajevo sa zadovoljstvom i podržao, navodi se u obrazloženju predložene odluke o ustupanju cijele zgrade Parlamentu FBiH.

Na sjednici Gradskog vijeća razgovarat će se o podizanju spomen-obilježja HVO-u Sarajevo. Udruženje organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO Sarajevo podnijelo je inicijativu za podizanje spomen-obilježja. Predložena lokacija za podizanje spomen-obilježja se nalazi na području Mjesne zajednice Čengić Vila 1, u ulici Nedima Filipovića. Komisija za spomenike je, postupajući u skladu sa Odlukom o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, nakon razmatranja inicijative donijela odluku da je spomenik od značaja za Grad Sarajevo i predložila Gradskom vijeću donošenje ove odluke. Grad Sarajevo će preduzeti sve aktivnosti na pribavljanju potrebnih saglasnosti i odobrenja za podizanje i finansiranje izgradnje spomen-obilježja.