Težište razgovora bilo je na saradnji civilnih vlasti ZDK-a s OSBiH i NATO-om tokom pandemije virusa COVID-19. Premijer Ganić zahvalio je NATO Štabu na doprinosu jačanju mira i političke stabilnosti u Bosni i Hercegovini, koji su temelj prosperiteta i boljeg života svih građana.

Istakao je da je ova vlada opredijeljena za uspostavu i jačanje saradnje sa svim strukturama koje su posvećene miru, razvoju i prosperitetu, a posebno Oružanim snagama BiH koje su pružile značajnu podršku civilnim vlastima u borbi protiv pandemije koronavirusa.

- OSBiH su u jeku pandemije stavile na raspolaganje svoje resurse za smještaj oboljelih, osigurale šatore, krevete i ćebad, pomogle da organizujemo trijažne punktove u zdravstvenim ustanovama, te uz logističku pomoć NATO-a izvršile dezinfekciju objekata koji su bili žarišta pandemije u Maglaju. Pomoć OSBiH u ključnom trenutku je signal da civilne vlasti mogu u najvećoj nevolji računati na pomoć Oružanih snaga - rekao je Ganić.

Premijer ZDK je upoznao brigadira Henriksena i brigadira Kliku s aktivnostima koje su civilne vlasti ZDK-a poduzimale nakon izbijanja pandemije, kako bi se ojačali kapaciteti zdravstvenog sektora i zaštitili životi građana, osigurala pomoć za privredu, te na koncu stvorili uslovi za nesmetan početak školske godine.

Zamjenik komandanta NATO Štaba u BiH ponovio je da je NATO posvećen pružanju podrške Oružanim snagama BiH te da ovakve posjete daju bolji uvid u stanje i rad jedinica OS na terenu.

Izrazio je zadovoljstvo zbog dobre saradnje jedinica OSBiH s civilnim vlastima ZDK-a, kao i s organizacijom Crvenog križa, čiji je predstavnik, također, prisustvovao sastanku, saopćeno je iz Pres-službe ZDK.