Shodno današnjoj odluci Vlade TK, sve naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva ostaju na snazi do daljnjeg, a to znači da je zabranjeno kretanje od 21 do 05 sati ujutro.

Od Ministarstva obrazovanja i nauke je zatraženo da nastavu na univerzitetima, visokoškolskim ustanovama, u srednjim školama i osnovnim školama (redovne i paralelne osnovne i srednje škole) organiziraju na način kako je bila realizirana u periodu prije uvođenja online nastave, a predškolske ustanove i ustanove za rad sa djecom sa posebnim potrebama nastavljaju sa radom.

- Epidemiološka situacija u TK i dalje je složena, broj dnevno pozitivnih pacijenata još uvijek je visok, a procenat pozitivnih u odnosu na testirane također je visok i zadnja dva dana prelazi 30 posto. Imamo preko 230 pacijenata s Covidom koji su hospitalizirani na UKC-u Tuzla - rekao je ministar zdravstva TK Božo Jurić.

On je istakao da s obzirom na trenutni situaciju nema značajnog odstupanja u mjerama.

- Osnovne promjene odnose se na uspostavljanje starog režima nastave za sve učenike i studente, što znači da idemo na režim koji je važio prije uvođenja online nastave. Ta mjera je donesena jer se biliži kraj školske godine, a provodit će se uz provođenje svih mjera i propisa. Dali smo mogućnost da se nastava u pojedinim školama obustavi ukoliko bude veći broj oboljelih. Druga promjena je uspostavljanje hladnog operativnog programa u zdravstvenim ustanovama - naveo je ministar Jurić.

Do daljnjeg ostaju na snazi i naredbe i preporuke donesene od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK u ranijem periodu, koje se odnose na ugostiteljske objekte i javni prijevoz, obustava posjeta domovima za stara i iznemogla lica, obustavu izvođenja praktične nastave za sve učenike i studente koju istu obavljaju u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona osim za studente XII semestra Medicinskog fakulteta (klinički staž).

Dozvoljava se izvođenje hladnog operativnog programa u općoj anesteziji u svim javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama bolničkog nivoa na području TK do nivoa od 30 posto redovnog operativnog programa.

Pružanje specijalističko – konsultativnih i dijagnostičkih zdravstvenih usluga bolničkog i vanbolničkog nivoa treba obezbjediti u skladu sa potrebama građana, uz uvažavanje ljudskih i tehničkih mogućnosti ustanova u trenutnim epidemiološkim uvjetima.

Od svih javnih i privatnih zdravstvenih ustanova je zatraženo da tokom radnog procesa striktno poštuju i nadziru preporučene epidemiološke mjere, uključujući i prisustvo pacijenata na otvorenom prostoru van objekata.

Od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, nadležnih gradskih/općinskih inspekcija i Uprave policije Tuzlanskog kantona traži se nastavak aktivnosti u smislu kontrole provedbe donesenih naredbi.

Zabranjuje se obavljanje svih vannastavnih aktivnosti (dodatna nastava, kursevi, škole stranih jezika, ustanove za edukaciju odraslih, treninzi u zatvorenom prostoru i sl.), te se preporučuje upotreba online alata za edukaciju, te organizovanje trenažnih procesa na otvorenom, dok je realizacija ispita dozvoljena.

Zabranjuju se do daljnjeg sportsko rekreativne aktivnosti u zatvorenom prostoru izuzimajući treninge i takmičenja sportskih klubova koji učestvuju u takmičenjima na kantonalnom, federalnom i državnom nivou.

I dalje se zabranjuje se izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima na teritoriji Tuzlanskog kantona, kao i konzumacija nargile u ugostiteljskim objektima do daljnjeg.

Ugostiteljskim objektima se preporučuje dominantno korištenje kapaciteta na otvorenom (bašte) uz poštivanje važećih epidemioloških mjera.

Nalaže se inspekcijskim organima kontrola aktivnosti u oblasti usluga PCR testiranja u javnim i privatnim ustanovama, a u smislu prijave podataka o broju dnevno testiranih pacijenata prema Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, kao i podataka o pozitivnim slučajeva nadležnim HE službama.

Danas donesene naredbe će se primjenjivati od subote 17. aprila, a važe do petka 23. aprila 2021. godine.

Također, Vlada se danas upoznala i podržala Zaključak Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, a u vezi sa najavom održavanja izbornih aktivnosti za organe mjesnih zajednica na području Općine Banovići. U svom Zaključku Krizni štab je podsjetio na naredbu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH, kojom je dozvoljeno okupljanje maksimalno 20 osoba na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i neophodnost provođenja svih preventivnih zaštitnih mjera u smislu poštovanja preporučene socijalne distance, nošenja zaštitne opreme, te dezinfekcije i provjetravanja prostorija u kojima bi se navedena okupljanja održavala. S tim u vezi Krizni štab smatra da bi organizacija navedenih izbornih aktivnosti u planiranom obliku predstavljala izravno kršenje važećih epidemioloških mjera i preporuka i mogla značajno doprinijeti ugrožavanju zdravlja stanovništva Općine Banovići. Imajući u vidu navedeno, Vada je zadužila nadležne inspekcijske organe da provedu važeće naredbe.