Za direktora je imenovan Jasmin Mahmuzić na period od četiri godine, a njegov zamjenik je Dubravka Bošnjak, također imenovana na period od četiri godine,

Dom naroda imenovao je i članove Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH. To su na period od pet godina: Ivanka Galić, Samir Bakić, Ivan Brkić, Haris Jahić i Jasmin Halebić.

Ove odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH budući da ih je ranije potvrdio i Predstavnički dom Parlamenta FBiH.