Inovacije koje traju: Dvanaest godina ProCredit Bank menadžerske akademije

objavljeno: 19.04.2018. u 15:27

ProCredit Bank već 12 godina provodi edukacijski sistem jednogodišnje bankarske akademije i trogodišnje menadžerske akademije. Ovim programom edukacijom koje se provodi na nivou ProCredit grupacije u njemačkom gradu Fürth do sada je obuhvaćeno 47aktualnih uposlenika ProCredit Bank BiH.

-Riječ je o svojevrsnoj inovaciji u pogledu programa edukacije na koju smo veoma ponosni, jer su  ProCredit Bank akademije prilika za svakog od nas. Ne radi se o nekom elitnom programu, nego o jednoj vrsti cjeloživotnog obrazovanja u kojem se na pomalo nekonvecionalan način zapravo uči da bankari nisu samo bankari, već da su bankari prije svega ljudi, da nije sve samo prosta računica i da je širi kontekst poimanja društvenog interesa veoma važan. Kada imamo bankare koji su prošli kurseve etike, humanističkih nauka i ekologije, takvi bankari bi trebali biti uvijek u stanju razmišljati ne samo o finansijskim pokazateljima nego i o širim konsekvencama eventualnih odluka: poput uticaja određene investicije na okruženje, ili da li klijent u potpunosti razumije uslugu, odnosno da li mu je ona potrebna, te da li će se pretjerano zadužiti, itd. Naše akademije od bankara stvaraju kritičku masu kojoj funkcija nije puko analiziranje finansijskih pokazatelja već stvarno prepoznavanje potreba klijenata, promišljanje fenomena i shvatanje konteksta. U konačnici, edukacija bankara omogućava bolje razumijevanje društva - riječi su Amela Agića, člana uprave ProCredit Bank BiH. 

Širok spektar znanja i vještina koje se stiču omogućavaju razvoj ljudskih resursa ali i istovremeno upoznavanje sa uposlenicima. Akademijama je između ostalog obuhvaćeno unaprijeđenje znanja o misiji i viziji ProCredit Bank te razumijevanje politike i procesa rada, zatim unaprijeđenje općeg znanja, verbalne komunikacije, pisane komunikacije i prezentacijskih vještina. Tu su i kultura dijaloga, razumijevanje drugog/drugačijeg, kao i unaprijeđenje znanja bankarskih pojava i procesa. 

-Veoma smo ponosni na vrijednosti koje se kod polaznika nastoje kreirati putem akademije, kao što su timski rad, socijalizacija, odgovornost, menadžerski entuzijazam, liderstvo, transparentnost, posvećenost misiji i viziji, lojalnost, itd. - kazao je Agić.

Do sada je trogodišnju PCMA (ProCredit Bank menadžersku akademiju) završilo 7 trenutnih menadžera, a trenutno ih PCMA pohađa isto toliko. Jednogodišnju PCBA (ProCredit Bank bankarsku akademiju) završilo je 28 uposlenika, dok je u toku edukacija po ovom programu za njih 5.

- Također, posebna pažnja posvećena je odgovarajućoj obuci polaznika u kontekstu poslovanja Banke sa malim i srednjim preduzećima. ProCredit Bank se opredijelila da bude partner malim i srednjim preduzećima, najvažnijem faktoru ekonomskog razvoja. Upravo zbog toga akademije su posebno fokusirane na ovu temu kako bi naši stručnjaci pružili najbolji mogući servis svima njima, i kako bi ova preduzeća na efikasniji način podigla razinu svoje konkurentnosti na tržištu - navode iz ProCredit Bank BiH. 

Osnove korporativne kulture ProCredit Bank akademije bazirane su na konceptu tolerancije i želji za sticanjem znanja, racionalnom poimanju i naučnim metodama, solidarnosti i prijateljstvu, te pozitivnim vrijednostima i dosljednosti. 

O ProCredit Bank

ProCredit Bank je bila prva međunarodna banka koja je došla u, tada već ratom razorenu, Bosnu i Hercegovinu čija se privreda dosta teško oporavljala. Bila je to 1997. godina i ProCredit grupacija je vidjela mogućnost razvoja te je poslala svoje eksperte koji su analizirajući tadašnje tržište ponudili rješenje u vidu finansiranja malih privrednika. Tokom godina banka se specijalizirala za mala i srednja preduzeća, koja su ujedno  stvarni generator razvoja privrede, koja posluju regularno, blagovremeno izmiruju svoje obaveze, zapošljavaju nove radnike, unapređuju kvalitet života zajednice, izvoze itd. Danas sa ProCredit Bank posluju jake, stabilne i prepoznatljive bh kompanije.

ProCredit Bank već godinama čini iznimne napore da upravo njima omogući pristup neophodnim sredstvima za unapređenje poslovanja, pa tako danas našim klijentima nudimo pristup kreditnim linijama sa dosta nižim kamatnim stopama te garantnim linijama koje značajno reduciraju zahtjeve za kolateralnom pokrivenošću.

Već duži period banka nudi finansiranje kroz kreditne/garantne linije Europske unije, Svjetske banke i USAID-a. Također, s ciljem poticanja izvoza domaćim privrednicima ProCredit Bank nudi najbolje cijene međunarodnog platnog prometa gdje se posebno izdvaja plaćanje prema sestrinskim bankama iz ProCredit grupacije,  2.5 eura po transakciji.

ProCredit Bank BiH je dio ProCredit grupacije sa sjedištem u Frankfurtu, Njemačka. Banka je u apsolutnom vlasništvu ProCredit Holdinga, majčinske kompanije ProCredit grupacije. Dioničari ProCredit Holdinga uključuju strateške investitore, Zeitinger Invest i ProCredit Staff Invest te renomirana imena poput fondacije DOEN, KfW i IFC (dio grupacije Svjetske banke). Više o ProCredit Bank na www.procreditbank.ba