INTERVJU - Salko Bukvarević: Pomoć borcima u stanju socijalne potrebe bit će od 80 do 225 KM

Objavljeno: 03.10.17 u 18:25 Autor: Elma Duvnjak - Šalaka

Do kraja godine, prema riječima Salke Bukvarevića, federalnog ministra za pitanja boraca, bi mogla početi isplata novčane pomoći borcima u stanju potrebe. Objašnjava da je za tu stavku predviđeno u ovoj godini sedam miliona KM, a u narednoj devet miliona KM. Naglašava da se finaliziraju kriteriji koje borci moraju ispunjavati da bi mogli dobijati ovu pomoć.

U intervjuu za Faktor Bukvarević je govorio i o reviziji boračkih kategorija te rekao da je od 140.000 predmeta ostalo još da se pregleda nekih 2.000. Revizijom je utvrđeno da 2.000 boraca nije imalo papirologiju kojom su mogli dokazati da su bili pripadnici oružanih snaga. Bukvarević je podsjetio kako su na zahtjev boraca obustavili od avgusta novčanu pomoć za boračka udruženja, ali da ih u tome ne prate kantoni. Podsjetio je da je novi Zakon o pravima branilaca i njihovih porodica usvojen te da se u ovom mjesecu očekuje i njegovo objavljivanje u Službenim novinama Federacije BiH. Dotakao se i teme koja se tiče broja boraca nakon agresije, a koliko ih je sada. 

Možete li nam reći kada borci u stanju potrebe mogu očekivati isplatu novčane pomoći koja im je obećana ?

Mi radimo na transferu za pomoć. Znači, 28. avgusta smo uputili Ministarstvu finansija FBiH zahtjev za rebalans. Sa pozicije Ministarstva smo osigurali sedam miliona KM za pomoć u rješavanju socijalno statusnih pitanja boraca i članova njihovih porodica u ovoj godini, a za iduću godinu je predviđeno devet miliona KM. Pri kraju smo sa predlaganjem kriterija koje treba ispuniti da bi dobili pomoć. Jedan od njih je da su najmanje tri godine na birou, koji nemaju drugih prihoda i čija porodica ostvaruje manje od 25 posto od prosječne plaće u FBiH prihoda. Obuhvaćeni su dakle svi, demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih. Dakle, time smo obuhvatili borce koji su bez primanja, djecu bez oba roditelja koja su također bez primanja.

Možete li navesti još neke od uvjeta koje borci moraju ispuniti da bi dobili pomoć?

Mi smo prihvatili da to bude skala pomoći naspram broja godina provedenih u oružanim snagama. Tako je predviđeno za one koji su proveli 12 mjeseci u oružanim snagama da mjesečna naknada bude u visni deset posto od prosječne plaće u FBiH. Za one koje su proveli od 12 do 24 mjeseca neka to bude 15 posto, a od 24 do 36 mjeseci 20 posto i oni koji su proveli više od 36 mjeseci da naknada bude 25 posto od prosječne plaće FBiH. U novcima, ako je prosječna plaća 840 KM, onda će se pomoć kretati od 84 KM do 225 KM. Naša želja je da isplata pomoći borcima u stanju potrebe što prije krene, još u ovoj godini.

Kada će konačno biti objavljen registar korisnika boračko - invalidske zaštite u FBiH?

Izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i njihovih porodica omogućena je pravna pretpostavka za uspostavu i objavu registra korisnika i registra branilaca. Kao što je poznato novi borački Zakon je donesen i samo se čeka njegova objava u Službenim novinama FBiH i mislimo da će to biti u ovom mjesecu. Nakon toga, vrlo brzo ćemo institucijama BiH, općinama, kantonima, staviti na raspolaganje registar korisnika boračko - invalidske zaštite 95 hiljada imena po općinama i kantonima, njihova primanja, šta su do sada primili iz budžeta općina, kantona, Federacije.

Registar je veoma važan borcima i na njemu su insistirali i borci koji i dalje protestiraju nedaleko od zgrade Vlade FBiH. Da li imate ikakve kontakte sa tim borcima?

Odgovorno tvrdim da Registar korisnika boračko - invalidske zaštite na svim nivoima je potrebniji institucijama vlasti, nego boračkim organizacijama. Borce koji se i dalje nalaze kod zgrade Vlade FBiH pozivam da se organiziraju putem svojih organizacija, predstavnika za razgovore. Mi smo sve njihove zahtjeve ispoštovali i ne vidim niti jedan ozbiljan razlog da tu više ostanu, osim ako to nisu razlozi političke prirode. Zakon je usvojen, na Registru se radi. Osim toga, mi smo u avgustu kroz Sporazum sa boračkim organizacija obustavili dalju isplatu za rad boračkih udruženja dok se ne donese zakon u toj oblasti, a što je također zahtjev boraca ispred Zgrade Vlade FBiH.

Da li su vaš primjer o obustavi isplate novčanih sredstava boračkim udruženjima slijedila i kantonalna ministarstva?

Nažalost, evo Kanton Sarajevo koji izdvaja milion KM, to nije uradio. Muharem Fišo, ministar za boračka pitanja Sarajevskog kantona i dalje isplaćuje. On naravno ima to pravo, dok smo mi prihvatli zahtjev boraca ispred zgrade Vlade da se obustavi isplata za boračka udruženja.

Možete li nam kazati u kojoj fazi je proces revizije boračkih kategorija?

Što se tiče ove prve faze, on je pri kraju. Mi smo imali obavezu da pregledamo 140.000 predmeta. Možemo reći sa 1. oktobrom da smo pregledali blizu 140.000 predmeta, ostalo je još 2.000 predmeta. I mi ćemo u ovom mjesecu završiti tu prvu fazu kontrole papirologije za sve ove predmete. Od pregledanih predmeta 2.000 nije imalo uredne papire i izvedeni su iz prava zbog nepostojanja adekvatne papirologije da su bili pripadnici oružanih snaga. I negdje 4.000 je izvedeno iz prava jer su ocijenjeni na Institutu za medicinsko vještačenje sa manje od 20 posto. Dakle oko 6.000 pripadnika je izvedeno iz prava. Govorimo "oko" jer svako od njih ima pravo pokretanja postupaka pa je i jedan dio na sudu. Zatim, za blizu 7.000 je umanjeno pravo. Naprimjer, ako je bio invalid 80 posto, sada je 60 posto.

Postoje li sankcije za one koji su sve ove godine varali državu?

Sve što smo mi utvrdili dostavljali smo nadležnim organima. Zakon o kontroli zakonitosti jasno je propisao da kada se utvrde nepravilnosti, izdaje se novo rješenje. Nije predviđeno neko dalje procesuiranje.

Da li je konačno utvrđeno koliko je boraca bilo po završetku agresije, a koliko ih je sada ?

Uh, to vam je teško pitanje. Pa to ne može niko utvrditi. Znate li vi koliko je hiljada boraca u Australiji, Americi, Kanadi... Mi imamo utvrđeno da je 95.000 korisnika boračko - invalidske zaštite. Radi se o 48 hiljada ratnih vojnih invalida, 42 hiljade porodica poginulih i 5.000 dobitnika ratnih vojnih priznanja i oni se neprestano provjeravaju. A što se tiče boraca, dakle radi se o tome da trenutno demobilisani borci nemaju nikakva primanja sa federalnog nivoa i time nismo vodili mi evidenciju, ali ona postoji u sekretarijatima odbrane. Tamo imamo evidenciju kada je neko od boraca tražio neku potvrdu. Podsjećanja radi, ova država je nekada davno dala certifikat svakom ko je učestvovao u oružanim snagama od jednog mjeseca do punog iznosa, a pravo mogu koristiti oni koji su bili pripadnici najmanje 12 mjeseci. Od svih 570.000, koliko je država izdala certifikata, trenutno neko od prava sa federalnog nivoa koristi 130.000 boraca i po kantonima još 100.000 demobilisanih boraca. Tačno je da je 220.000 boraca 1995. godine bilo u Armiji RBiH, ali kroz četiri godine od 92' do 95' godine prošlo je koliko je prošlo.