Srđan Šuput izabran je za direktora Agencije za bankarstvo RS-a na period od pet godina, Srđan Travar za zamjenika direktora, a Dejan Kusturić za člana Upravnog odbora ove agencije. Gordana Rajić izabrana je za ombudsmena za djecu RS-a.

Milenko Krajišnik izabran je za predsjednika Fiskalnog vijeća RS-a.

Danas su izabrani i zamjenici pravobranioca sa sjedištima u u Banjoj Luci, Prijedoru, Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Vlasenici, svi na period od četiri godine. Zastupnici su usvojili i više izvještaja i odluka koji su bili na dnevnom 22. redovne sjednice NSRS-a, koja je jučer okončana.

Nakon glasanja, počinje posebna sjednica NSRS-a na čijem je dnevnom redu set zakona o povećanju plaća za 100 maraka zaposlenima u javnim službama, oblasti obrazovanja, kulture, MUP-a RS-a, pravosuđa i organima uprave.