- Procjena potrebnih sredstava je između 17 i 19 miliona KM, čime će biti uplaćeni porez i doprinosi za oko 40.000 radnika - saopćeno je iz Ministarstva finansija RS-a.

Navodi se da je osim navedene mjere, u oblasti poreske politike, utvrđena odgoda plaćanja poreza na dobit i svih obaveza po završnom računu za 2019. godinu do 30. juna, koje će biti isplaćene u ratama do kraja 2020. godine.

- Također je prolongiran rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava do 30. aprila, kako bi se poreskim obveznicima olakšalo izvršenje obaveza imajući u vidu vanrednu situaciju. Jedna od pedloženih mjera je i smanjenje za 60 posto paušalnog plaćanja poreza na ukupan prihod malih preduzetnika sa jednim ili dvoje zaposlenih. Predložena je i mjera uvođenja moratorijuma na reprograme poreskih obaveza - navodi se u saopćenju.

Dodaje se i da je Vlada RS donijela Odluku kojom se pravnim licima i preduzetnicima odobrava tromjesečni moratorijum na otplatu kredita plasiranih putem finansijskih posrednika ili iz fondova kojima upravlja Investiciono razvojna banka, uz produženje roka RS je donijela Odluku o privremenim mjerama banaka za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19. Odlukom se utvrđuju privremene mjere koje se odnose na odobravanje olakšica klijentima banaka koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima, posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom koje banke primjenjuju u slučaju odobravanja posebne mjere klijentu, te preventivne mjere sa ciljem očuvanja kapitala banaka.

- Ministarstvo finansija i Vlada RS-a su opredijeljeni da obezbijede stabilno i pouzdano funkcionisanje Budžeta Republike Srpske u narednom periodu, te da pomognu privredi i stanovništvu zbog čega se radi na uvođenju novih mjera za sanaciju stanja izazvanog štetnim posljedicama korona virusa po privredu Republike Srpske - navodi se u saopćenju.