Sagovornici su pohvalili intezivnu i dobru saradnju BiH i Kancelarija UN-a i UNDP-a u Sarajevu te naglasili opredjeljenost da se nastavi raditi na aktivnostima koje se poduzimaju u cilju održavanja međunarodnog mira i sigurnosti, unapređenja i zaštite ljudskih prava, postizanja održivog razvoja, uključujući implementaciju Agende 2030, smanjivanje siromaštva, prevenciju sukoba i borbu protiv terorizma.

UN i Bosna i Hercegovina nastavljaju sarađivati i u kontekstu realizacije Ciljeva održivog razvoja (SDGs) u Bosni i Hercegovini, kao i  programu Ujedinjenih naroda za Bosnu i Hercegovinu (2021-2025). 

Izetbegović je istaknuo da će BiH kao i do sada nastaviti davati svoj doprinos unutar UN-a kao i da se aktivnosti u BiH u vezi s procesom evropskih integracija i usklađivanja sa EU nalaze u centru političkih dešavanja u BiH, jer je zemlja opredjeljena da nastavi sa djelovanjem na stabilizaciji prilika i ubrzavanju započetih reformskih procesa, saopćeno je iz SDA.