- Najteži napadi na Bošnjake povratnike zabilježni su upravo na području Srednjeg Podrinja, u Bratuncu, Zvorniku, Srebrenici, Bijeljini, Osmacima... Konstatovano je da policija entiteta RS ne samo da ne izvršava zakonske obaveze u zaštiti Bošnjaka, već u nekim slučajevima i sama učestvuje u napadima i pritisku na povratnike.

U tom kontekstu je ponovo potcrtana puna podrška zahtjevu udruženja žrtava agresije upućenog OHR-u, kojim se od visokog predstavnika traži donošenje odluka koje će omogućiti ispunjavanje ustavne obaveze o proporcionalnoj zastupljenosti svih naroda u policiji RS-a, kao i u drugim entitetskim institucijama.

Razgovarano je i o ekonomskoj i infrastruktunoj podršci povratnicima, koja je posebno bila izražena u mandatu prethodne Vlade Federacije BiH i ministra Edina Ramića. Konstatovano je da će SDA insistirati da se u federalnom budžetu osigura fiksni postotak koji će biti usmjeren za podršku održivom povratku.