Jjavni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima budžeta Općine Centar Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca i djece ratnih vojnih invalida je otvoren do 24. oktobra 2018. godine.

Na web stranici Općine Centar www.centar.ba u rubrici Konkursi i oglasi svi zainteresovani mogu pronaći javni poziv te obrasce izjave i biznis plana.  

Pravo na bespovratna sredstva iz budžeta Općine Centar za pokretanje i razvoj vlastitog biznisa, koja mogu iznositi do 15.000 maraka po poslovnom planu, imaju stanovnici općine Centar iz navedenih kategorija do 35 godina starosti koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

U zadanom roku potrebno je da mladi aplikanti dostave poslovni plan vlastitog biznisa. Ocjenu poslovnih planova koje će mladi imati obavezu prezentirati i postupak dodjele bespovratnih sredstava, shodno utvrđenim kriterijima, provodi komisija koju imenuje općinski načelnik.

Pisane prijave podnose se Službi za boračko invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar Sarajevo neposredno na protokol Općine Centar Sarajevo u zapečaćenim kovertama na adresu Mis Irbina 1.

Novčana sredstva mogu biti odobrena za sufinansiranje troškova pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad, zakupa poslovnih prostorija, obrtnih sredstava, naknade za doprinose i ostalih troškova, navodi se u saopćenju Općine Centar.