Akademija u povodu 1. decembra, Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koje su važan faktor za mir i stabilnost države, upriličena je večeras u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu.

Predstavnike vlasti u BiH te vjerskog, kulturnog i javnog života, međunarodne uzvanike i umirovljene generale pozdravio je zamjenik ministrice odbrane BiH Sead Jusić koji je kazao da su Oružane snage Bosne i Hercegovine u proteklom periodu dale neizmjeran doprinos afirmaciji BiH na unutarnjem i međunarodnom planu.

- Zahvaljujući Oružanim snagama BiH i učešću njenih pripadnika u međunarodnim misijama podrške izgradnji mira, BiH aktivno doprinosi i globalnoj sigurnosti – istakao je Jusić.

Svojim naporima, dodao je, predanošću i profesionalizmom pokazale su i dokazale da su nezamjenjiv faktor i partner građanima i civilnim strukturama u izvođenju operacija deminiranja, inženjerskih radova, medicinskog transporta i u svim situacijama u kojima civilne strukture nisu mogle adekvatno reagovati na prirodne i druge nesreće.

Kazao je kako je ove godine prvi put izvedeno ocjenjivanje prve "Bataljonske grupe lake pješadije" po NATO standardima te relizirana zajednička vježba "Srebrena strijela" sa pripadnicima nacionalnih gardi Merylenda i Ohaja i uz učešće zračnih snaga SAD-a.

Jusić je također naveo da je ove godine prvi put izvedeno zajedničko bojevo gađanje artiljerijskih bataljona OS BiH, održano takmičenje na nivou OS "Najsavremeniji pripadnik OS BiH u 2019." te pokrenuta realizacija Projekta registracije malog i lakog naoružanja.

Bez obzira na ograničenja i nedovoljna finansijska sredstva, nakon dugo vremena, pokrenuta su tri važna projekta: Višegodišnji projekt nabavke specijaliziranih motornih vozila za potrebe OS BiH, višegodišnji projekt nabavke helikoptera kroz projekt vojne saradnje s Američkom vladom, te projekt izrade novih vojnih uniformi za sva PVL u OS BiH.

OS BiH kontinuirano vrši zanavljanje i školovanje vojnog personala, s ciljem održavanja operativne spremnosti.

- U cilju zadržavanja mladih u BiH i njihovog pridobijanja u OS BiH, pored povećanja starosne dobi za vojnika sa 35 na 40 godina, uputili smo nadležnim institucijama i prijedlog povećanja njihovih plaća – istakao je pored ostalog Jusić.

Jusić je kazao da je bilo poteškoća i izazova s kojima se OS BiH suočava, te pored finansijskih poteškoća, kazao je da je evidentna bila i sporost nižih nivoa vlasti pri preuzimanju nepokretne vojne imovine koja više ne služi za potrebe odbrane, te ograničeni kapaciteti za brže rješavanje viška mina i minskoeksplozivnih sredstava, za što se izdvajaju značajna finansijska sredstva, a koja ubuduće trebaju biti preusmjerena za razvoj i opremanje OS BiH.

Jusić je zahvalio svima koji su, u okviru institucija BiH, te entitetskih i drugih nivoa vlasti u različitom kapacitetu učestvovale i pomagale Oružane snage BiH.

Na kraju je, uz izraze zahvalnosti, podsjetio da su uspješni rezultati postignuti i uz veliku pomoć međunarodnih organizacija, kao što su NATO štab Sarajevo, Glavna komanda EUFOR-a, UNDP, Misija OSCE u BiH, kao i niz prijateljskih država.