Totalna izolacija znači da niko ne smije napuštati zgradu niti ulaziti u zgradu. Pred zgradom će biti osigurano prisustvo policije 24 sata dnevno, potvrdili su iz Općinskog štaba civilne zaštite Kakanj.

Dostava hrane i potrepština za stanare će biti omogućena na način da to čine članovi šire porodice stanara. Vrećice će biti ostavljane ispred stubišta, a po vrećice će silaziti stanari.

Za one koji nemaju nikoga od šire porodice ili prijatelja koji bi im mogli dostaviti hranu i potrepštine, dostavu će vršiti volonteri koji su se stavili na raspolaganje Crvenom križu.

U izolaciju je stavljeno 60 stanara koji žive u 20 stanova (2 stana su prazna). Od ukupno 60 stanara, 12 je djece, 10 penzionera, jedna osoba koja ima 85 godina i jedna nepokretna osoba.