Kako je propadao jugoslovenski dinar i kojim je sve valutama zamijenjen

objavljeno: 17.05.2017. u 12:30

Dinar je bio valuta koja se počela koristiti u Kraljevini SHS od 1920., a potom se koristila u Kraljevini Jugoslaviji, socijalističkoj Jugoslaviji, pa u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Imena države su se mijenjala, ali ne i dinar, koji je stekao kultni status te je "jugoslovenski" prestao biti kad ga je Srbija zamijenila srpskim dinarom, a Crna Gora eurom - godinama nakon što se nekadašnja Jugoslavija raspala.

Nakon Titove smrti i "buđenjem" velikosrpstva sve je u bivšoj Jugoslaviji krenulo nizbrdo, pa je i dinar zapadao u vrtoglavu inflaciju. Donesena je odluka da se postojeća serija novca zamijeni novom, modernijom.

U novoj seriji, svaka pojedina novčanica je trebala predstavljati jednu od jugoslavenskih republika, na licu bi imala jednu povijesnu ličnost iz te republike, a na naličju motiv iz te republike. Najmanja novčanica od 10 dinara predstavljala bi najmanju republiku, Crnu Goru, a najveća postojeća od 1000 dinara najveću republiku, Srbiju, a uvela bi se i nova novčanica od 5000 dinara koja bi predstavljala Jugoslaviju.

Godine 1985. izlazi nova serija novčanica, koja je započeta uvođenjem novčanice od 5000 dinara s likom preminulog jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita.

S obzirom na hiperinflaciju, pojavila se potreba za novčanicama sve većih apoena, ali je nakon raspada SFR Jugoslavije i dinar bivao zastupljen na sve manje prostora.

  1. godine Slovenija ga je zamjenila privremenim novčanim bonovima, a 1992. godine slovenskim tolarom, a potom 2007. godine eurom.

  2. godine Hrvatska ga je zamijenila hrvatskim dinarom, a u dijelovima pod kontrolom Srpske krajine koristio se krajinski dinar. Godine 1994. godine uvodi se hrvatska kuna.

  3. godine Makedonija uvodi makedonski denar.

  4. godine Bosna i Hercegovina je uvela bosanskohercegovački dinar, a u dijelovima pod kontrolom Republike Srpske koristio se dinar Republike Srpske. Godine 1998. uvodi se konvertibilna marka.

  5. godine Crna Gora ga mijenja njemačkom markom, a 2002. godine eurom.

  6. godine Kosovo ga mijenja njemačkom markom, a 2002. godine eurom.

  7. godine Srbija ga mijenja srpskim dinarom.

Pogledajte tečajeve Narodne banke Jugoslavije u odnosu dinara prema stranim valutama na kraju godine: