Zastupnici su primili na znanje Informaciju o epidemiološkoj situaciji i stanju zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo, kao i o njihovim efektima na privredu u Kantonu Sarajevo.

Dali su saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Odluku o izvršavanju ovog plana za 2020. godinu, sa zaključkom da se obaveže Zavod ZZO KS da pripremi rebalans ovog plana u narednih 15 dana, u skladu sa stvarnim potrebama koje su se javile u ovo pandemijsko vrijeme. Usvojili su i još jedan zaključak kojim su naložili Zavodu da odmah iz tekućih rezervi prebaci sredstva u iznosu od 8.000.000 KM za nabavku medicinske i zaštitne opreme koja u ovom trenutku nedostaje.

Na znanje su primili i Informaciju o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo, za period 01.7. do 01.10.2019. godine.

Usvojen je i Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje medicinske škole – Jezero Sarajevo na djelatnost formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih.

I na prijedloge dopunjenih odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za prvi i drugi dio Projekta "Javni prijevoz Sarajevo" zastupnici su dali svoje saglasnosti.

Podržan je i Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i za Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo, sa amandmanima Vlade KS.

Zastupnici su dali svoje saglasnosti i za zaključenje ugovora o kupoprodaji između GPA Bosnia, društva za razvoj stanogradnje d.o.o Sarajevo, kao prodavca, i Kantona Sarajevo, kao kupca.