Kao zajednički kandidat tadašnje "Četvorke", koju su pored njegove Naše stranke činili Narod i pravda, SDP i NBL, Mandić je ostvario uvjerljivu izbornu pobjedu nudeći glasačima pozitivne promjene u Centru.

Promjene u Centru su se zaista desile. Međutim, ne baš pozitivne. Potvrđuje to i Pregled realizacije Budžeta sa podacima zaključno sa 1. decembrom 2021. godine, koji prikazuju mizerne procente provođenja ključnih stavki ovogodišnjeg Budžeta.

Namijenio je Mandić 4,6 miliona KM za obnovu i uređenje obrazovnih i odgojnih institucija, a potrošio je tek polovinu tog iznosa.

Taj procenat izvršenja Budžeta je čak i dobar u poređenju sa ostalim stavkama. Za obnovu i uređenje sportskih, kulturnih i vjerskih objekata namijenio je Mandić 155.500 KM, a uspio je realizovati projekte vrijedne tek 5.500 KM, što je četiri posto ukupno predviđenog iznosa.

Za plansko uređenje prostora Općine Centar je predviđeno 397.000 KM, a nije potrošena niti jedna KM.

- Ekologija i sloboda su temelj našeg programa – poručivao je Mandić tokom predizborne kampanje. Za zaštitu i uređenje okoline je namijenio 5.179.720 KM, a uspio je realizovati projekte vrijedne – pazite sad – 180 KM!

Od projekata poput Akcionog plana za rješavanje individualnih zagađivača u Općini Centar, idejnog projekta odvodnje otpadnih voda, izgradnje punionica za električna vozila i parking prostora za električna vozila ili održavanja parkovskih površina, Mandić je uspio potrošiti 159 KM za hair česmu na Pionirskoj dolini i 21 KM na umjetničko djelo Ekvilibrist.

Za investiciono‐tehničko održavanje komunalne infrastrukture na području općine Centar je namijenjeno 12.690.205 KM, a realizovano je samo 1.701.123 KM, odnosno 13 posto.

Od 1.058.435 KM namijenjenih privrednom razvoju, potrošeno je tek 45 posto sredstava. Poljoprivredni proizvođači su trebali dobiti ukupno 15.000 KM za proljetnu sjetvu, a dobili su nula KM.

Za zapošljavanje mladih je predviđeno 160.000 KM, a potrošeno je nula KM. Isto toliko novca je potrošeno za projekt obrazovanja informatičkih programera, a planirano je 90.010 KM. Ustanove iz oblasti kulture od značaja za općinu Centar trebale su dobiti 18.500 KM u 2021. godini, a nisu dobile ništa, a jedno veliko ništa je dobila i Akademija nauka i umjetnosti BiH, iako joj je namijenjeno 5.000 KM.

Transfer za aktivnosti u okviru Centra za pomoć porodicama djece i osobama ometenim u razvoju iznosio je 37.000 KM, ali nije realizovana niti jedna KM. Za "kontinuiranu brigu o mladim" je Mandić namijenio 202.000 KM, a potrošio je 44.549 KM, odnosno 22 posto. Za stavku Program zaštite i spašavanja na području općine Centar od prirodnih i drugih nesreća predviđeno je 6.936.915 KM, a realizovano je samo 306.012 KM ili četiri posto.

Za uređenje i održavanje manjih lokalnih komunalnih objekata namijenjeno je 75.500 KM, a potrošeno je 10.570 KM ili 14 posto. Iskazao se Mandić jedino u izdvajanju novca za "administrativnu podršku", odnosno plaće i ostale naknade, i u te je svrhe potrošio 9.302.218 KM, odnosno 78 posto ukupno predviđenog iznosa.

Da se Mandić ne snalazi baš najbolje na načelničkoj poziciji, javnost je imala priliku uvidjeti i na osnovu njegovih javnih objava u protekloj godini, u kojima su dominirale za građane potpuno nebitne aktivnosti ili prezentacija projekata prošle općinske administracije.