Klinički centar Univerziteta u Sarajevu nabavio je najsavremeniji mamograf američkog proizvođača Hologic za potrebe Klinike za radiologiju. Njegova vrijednost je 760.500,00 KM.

Prema riječima prof. dr. Sandre Vegar Zubović, direktorice dijagnostičkih disciplina riječ je o uređaju najnovije  generacije aparata sa tomosintezom i stereotaksijom. Mogućnost  stereotaksije   znači preciznu biopsiju iglom koja  se najčešće  radi  kod nepalpabilnih tumora dojke uz mogućnost  2D i 3D prikaza, a tomosinteza daje  slojevitu  sliku tkiva dojke radi  još  preciznijeg uočavanja  detalja.

-Analogni mamografski aparat koji smo do sada koristili instaliran je 2006. godine. Pored ove činjenice, Klinika je dnevno radila  po 20  pregleda pored drugih radioloških  modaliteta u  dijagnostici  dojke kao  što  su: ultrazvuk, magnetna  rezonanca i iglena  biopsija tumora - kaže prof. dr. Vegar Zubović.

Ističe da je prednost ovog aparata što  se radi  o  digitalnom modelu koji  daje  niskodozan pregled, omogućava prikaz puno više  detalja  od   snimka  na analognom mamografskom aparatu, manipulaciju  slike sa detaljnom analizom kao  i usporedbu  sa  ranijim nalazima.

-Sa novim uređajem realizirat ćemo veći broj pregleda. Na  njemu  ćemo  raditi rano otkrivanje tumora, nejasne i nesigurne nalaze tumora, pacijente sa pozitivnom porodičnom anamnezom  karcinoma dojke kao i skrining  određenih grupa ženske populacije - pojasnila je prof. dr. Vegar Zubović.

Generalna direktorica KCUS, prof.dr.Sebija Izetbegović navela je da je nabavka novog mamografskog aparata nastavak pravilne strategije zanavljanja opreme. Ona ističe da je KCUS u zadnje 3,5 godine najbolji primjer kako se predanim i odgovornim radom mogu ostvariti izvrsni rezultati, koje bi trebalo da slijede svi ostali zdravstveni centri.

-Oprema koju smo zatekli u KCUS prije tri godine bila je nadopustivo stara i neodržavana! Trošene su ogromne količine novca netransparentno, bez ikakve stručne i strateške opravdanosti, stvarani su ogromni dugovi a status ustanove u potpunosti doveden u pitanje. Nabavkom ovog aparata poboljšane su usluge koje se pružaju na Klinici za radiologiju. Jedna  od  najvećih prednosti  ovog aparata  je i otkrivanje tumora koji su na analognim  aparatima nevidljivi  ili je  njihova slika neupečatljiva , a to  se odnosi  na 20 posto od ukupnog broja tumora. Pregled na  ovom  aparatu  će  biti  manje neugodan i bolan u poređenju sa postojećim aparatom.

U KCUS se zbrinjavaju najteži slučajevi iz cijele Bosne i Hercegovine. Kupovina nove opreme neophodna je da bismo mogli odgovoriti zahtjevnim zadacima. Pokazali smo kako treba raditi, kako popravljati stanje u ekstremno zapuštenom zdravstvenom sistemu. KCUS i dalje nastavlja raditi za dobrobit bolesnika ali i na popravljanju statusa svojih uposlenika. Nećemo se zaustaviti i istrajat ćemo na provođenju pravilne reforme zdravstva – izjavila je prof. dr. Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a, saopćio je KCUS.