Ko će biti novi komesar: Bivši ministar ili nosilac Zlatne policijske značke?

Objavljeno: 19.05.17 u 08:07 Autor: M. M.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade Kantona Sarajevo naći će se i Prijedlog rješenja o imenovanju policijskog komesara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. 

Halilović i Hrvat u utrci za policijskog komesara
Halilović i Hrvat u utrci za policijskog komesara

O Prijedlogu rješenja izvijestit će ministar unutrašnjih poslova KS Vedran Mulabdić, kojem je nedavno Nezavisni odbor za izbor i imenovanje komesara predložio dvojicu kandidata, čija imena je proslijedio Vladi.

Predloženi kandidati su aktuelni zamjenik komesara Mevludin Halilović, koji je i načelnik Sektora uniformisane policije, te Džafer Hrvat, načelnik Sektora kriminalističke policije MUP-a KS. 

Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara prije desetak dana obavio je razgovore sa kandidatima, te procijenio da su Halilović i Hrvat najbolje rangirani kandidati, dok je iz utrke ispao načelnik Prve sarajevske policijske uprave Fahrudin Halač.

Nakon razgovora sa kandidatima Nadzorni odbor je, cijeneći utisak koji su kandidati ostavili prilikom razgovora, njihove kvalifikacije i rukovodeće pozicije, te radno iskustvo, ocijenio da su Halilović i Hrvat podjednako dobri za tu poziciju.

Mevludin Halilović, koji trenutno obavlja funkciju vršioca dužnosti komesara MUP-a Kantona Sarajevo, rođen je 6. oktobra 1969. godine u Živinicama. U Sarajevu je završio Srednju policijsku akademiju 1988, a Vojnu policijsku akademiju u Beogradu 1992. godine.

Radio je u Sekretarijatu unutrašnjih poslova BiH, u Centru Službi sigurnosti kao inspektor općeg kriminaliteta i pomoćnik komandira policijske stanice, zamjenik komandira PS, zamjenik PS u PU Centar Sarajevo, načelnik PU Sarajevo, načelnik PU Stari Grad, načelnik PU Novo Sarajevo, inspektor policije u Odjeljenju za koordinaciju i usmjeravanje, te kao načelnik Sektora uniformisane policije MUP-a Kantona Sarajevo. Jedno vrijeme obavljao je i funkciju ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova BiH. 

Od 1996. do danas pohađao je i završio razne tečajeve i treninge u organizaciji IPTF-a, ICITAP-a, SFOR-a i drugih međunarodnih institucija i udruženja, uključenih u program osposobljavanja policijskih snaga u BiH (seminar iz oblasti policijskih operacija u Kairu 1996. i seminar iz oblasti upravljanja u kriznim situacijama u SAD-u 1998. godine)

Ništa manje bogatom karijerom može se pohvaliti i njegov godinu stariji protivkandidat Hrvat. 

Rođen je 9. maja 1968. godine u Varešu. Nakon Srednje policijske škole u Sarajevu, završio je Vojnu policijsku akademiju u Beogradu 1991. godine. Radio je kao vaspitač u Srednjoj policijskoj školi u Sarajevu, gdje je početkom agresije na BiH, zajedno s kadetima, bio zarobljen. Nakon toga, bio je pripadnik Specijalne jedinice "Odred Bosna". Radio je kao načelnik Srednje policijske škole, istražitelj u MUP-u KS, komandir PS Novi Grad, načelnik Sektora krim-policije, načelnik PU Ilidža, načelnik PU Novi Grad.

Kao i njegov kolega Halilović, pohađao je mnogobrojne specijalističke edukacije i tečajeve koje su organizirale međunarodne policijske snage u BiH u periodu tranzicije (edukaciju iz oblasti rukovođenja u kriznim situacijama u SAD-u 1998. godine, te u Egiptu iste godine).

Hrvat je 2001. godine završio FBI akademiju, te je član FBI asocijacije, a trenutno je na postdiplomskom sudiju na Fakultetu političkih nauka, Odsjek Menadžment u policijskim agencijama. Nosilac je i jednog od najvećih ratnih priznanja Zlatne policijske značke.

Za razliku od Halilovića, Hrvat nikad nije bio politički angažiran.

Pozicija policijskog komesara upražnjena je od novembra 2016. godine, kada je smijenjen dotadašnji komesar Vahid Ćosić.