Ko o čemu, Nović i Radončić o OSA-i

Objavljeno: 07.12.17 u 16:28

Dom naroda državnog Parlamenta je još jednom pokazao spremnost da usvoji set zakona u vezi sa Zakonom o akcizama, kazao je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda državnog Parlamenta Safet Softić.

- Mi smo danas sa ogromnom većinom usvojili ova tri zakona u prvom čitanju i dolučili smo, zbog potrebe da se ovi zakoni što prije usvoje, da obavimo i drugo čitanje. Također, kako bismo olakšali usvajanje ovih zakona i u Zastupničkom domu, jer smo svjesni da tamo postoje određeni problemi u komisijskoj fazi, odlučili smo da prihvatimo ove zakone kao svoje i uputimo ih u Zastupnički dom po hitnoj proceduri - pojasnio je Softić.

Delegat iz reda hrvatskog naroda Martin Raguž podsjetio je da je zbog neusvajanja ovog zakona blokirano nekoliko stotina miliona eura kredita namijenjenih za izgradnju autoputa na Koridoru Vc.

- Ono što sam predložio je da se ubuduće prati kako se troši novac koji će se prikupljti na poseban račun i da se vidi kako i koje će se sve dionice graditi od tih sredstava - dodao je Raguž.

Članovi Doma naroda usvojili su i zaključak Zajedničke komisije za nadzor nad Obavještajno-sigurnosnom agencijom (OSA). Ovaj zaključak je izazvao burne reakcije delegata iz redova SNSD-a, koji su smjenu Nikole Špirića sa dužnosti predsjedavajućeg Komsje ocijenili nezakonitim.

- Ovdje se radi o pravnom nasilju. Naime, prema Zakonu o OSA-i stoji da će Komisiju za nadzor nad njenim radom činiti sve parlamentarne stranke, proporcionalno njihovoj zastupljenosti, a da će na njenom čelu biti predstavnik opozicije. Sa čela ove komisije smijenjen je član najjače opozicione stranke i imenovan predstavnik jedne od vladajućih partija, što je protivno zakonskim odredbama. Zbog toga smatram da se ovo pitanje treba vratiti Zastupničkom domu, koji je i izazvao cijeli problem - izjavio je delegat iz reda srpskog naroda Sredoje Nović.

O ovome je govorio i Fahrudin Radončić.

- Mi imamo vrlo delikatnu situaciju u obavještajnoj službi. Menadžment pukao, podijelio se po nacionalnoj osnovi. Generalni, glavni inspektor ne može da radi svoj posao, a sada ne postoji regularni, parlamentarni nadzor nad radom obavještajne službe. Po zakonu predstavnik opozicije treba biti predsjedavajući Komisije za nadzor nad radom OSA-e , što u ovom trenutku nije tako. Situacija u oba doma je, da bi praktično Srbin iz opozicije trebao biti predsjednik te komisije, jer je direktor OSA-e Bošnjak, a to sada nije tako. Ta služba ima ozbiljne devijacije, bavi se nezakonitim praćenjem ljudi, kompromitacijom, dijeljenjem nezakonitih, nelegalnih, falsificiranih dosjea i radi za potrebe samo jednog čovjeka ili jednog bračnog para-kazao je Radončić.

Članovi Doma naroda prihvatili su i inicijativu Kluba Hrvata o održavanju posebne sjednice na kojoj bi se govorilo o stanju u pravosuđu u vezi sa procesuiranjem slučajeva ratnih zločina.