U Komisiji ministri Čampara, Drljača, Dujmović...

S obzirom na to da ministri u Vladi FBiH imaju itekako riješen status, kao i njihovi savjetnici, u Vladi FBiH smo upitali šta se podrazumijeva pod statusnim pitanjima ministara i savjetnika, a koje rješavaju ministri iz te iste Vlade, i koliko iznose mjesečne naknade za rad u Komisiji.

Podsjećamo, na posljednjoj sjednici Vlada FBiH je imenovala članove Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika i to Zoru Dujmović za predsjednicu, a za članove Aljošu Čamparu, Jelku Milićević, Veska Drljaču, Nermina Džindića i Zlatka Vujanovića.

- Pitanje načina rada Vlade Federacije BiH definirano je Zakonom o Vladi Federacije BiH i Poslovnikom o radu. Ovim poslovnikom, u skladu s odredbama Zakona o Vladi Federacije BiH uređuje se, između ostalog, unutrašnji ustroj i način rada Vlade Federacije BiH i radnih tijela Vlade Federacije BiH, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Federacije BiH. Poslovnikom je propisano da za odlučivanje o pojedinim pitanjima iz nadležnosti Vlade Federacije BiH i davanje prijedloga i mišljenja iz svoje nadležnosti, Vlada Federacije BiH ima Komisiju za administrativna pitanja i Komisiju za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije BiH i njihovih savjetnika. Ove komisije čine članovi Vlade Federacije BiH i rukovodeći državni službenici koje imenuje Vlada Federacije BiH - navode iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.

Dodaju kako je također Poslovnikom propisano da Komisija donosi rješenja o plaćama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće za premijera / predsjednika Vlade Federacije BiH, zamjenike premijera / predsjednika Vlade Federacije BiH i druge članove Vlade Federacije BiH i njihove savjetnike, kao i druga rješenja kojim se odlučuje o pravima iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Pravo na privremeni smještaj

- Također odlučuje o pitanjima privremenog smještaja članova Vlade Federacije BiH i drugih nosioca funkcija koji u skladu sa zakonom i drugim propisima imaju pravo na privremeni smještaj, te obavlja i druge poslove koji se zaključkom Vlade Federacije BiH stave u nadležnost Komisije. U vezi s dijelom vašeg upita koji se odnosi na naknade za rad ove komisije, obavještavamo vas da je ovo pitanje uređeno Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe - odgovorili su nam ne navodeći koliko su te mjesečne naknade.

U izvještaju o finansijskoj reviziji Vlade FBiH za 2020. godinu koji su uradili federalni revizori stoji, između ostalog, da je na rad Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika izdvojeno u prošloj godini 10.520 KM.

Uvidom u Uredbu o radu Komisije za 2014. godine vidjeli smo da je član ovog stalnog radnog tijela Vlade FBiH ostvarivao pravo na mjesečnu naknadu od 350 KM pod uvjetom da je u toku mjeseca održana najmanje jedna sjednica i da joj je prisustvovao.

Dolaskom sadašnjeg saziva Vlade FBiH 2015. godine ova naknada je smanjena na 200 KM.