Štab je odlučio da se vlasnicima objekata čiji su boksovi izgorjeli dodijele sredstva u iznosu po 5.000 maraka, a onima koji su pretrpjeli djelomično oštećenje po 1.500 maraka.

Kako je kazao predsjednik Komisije Ferid Nakić utvrđeno je da je totalna šteta nastala na 40 boksova, a da je 18 boksova djelimično oštećeno. Imajući u vidu činjenicu da su vlasnici objekata i robe koja je stradala u požaru ostvarivali osnovne prihode za život, Općina Novi Grad Sarajevo je rebalansom budžeta osigurala 200.000 maraka kako bi se tim ljudima pomoglo da prevaziđu period dok se njihovi boksovi ne stave u funkciju i dok oni ne počnu ponovo raditi.

Nakić je dodao da je Komisija za mjesec završila preliminarnu procjenu štete na objektima, te da je Službi civilne zaštite pristiglo 58 zahtjeva.

- Budući da je bilo teško procjeniti štetu po Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća bilo je neophodno da vlasnici objekata dostave spisak oštećene robe, međutim njihov spisak nije bio realan pa smo se poslužili cijenama sa drugih pijaca i umanjenjem koeficijenta kako bi to bilo realno, tako da je sveukupna procijenjena šteta za 134 boksa 719.633 maraka, a kada se to podijeli sa ovom sumom, dobije se prosjek od oko 5.300 maraka po boksu - pojasnio je Nakić.

Međutim, Štab je smatrao da nije realno da se isti iznos dodijeli onima čiji su objekti u potpunosti izgorjeli i onima čija roba nije izgorjela, navodi se u saopćenju Općine Novi Grad.