Prema dokumentaciji sa Banjalučke berze, aukcija će biti održana 20. juna, nakon čega investitori imaju rok od dva dana da uplate novac.

Ovo znači da će Vladi novac biti na raspolaganju pred obavezu vraćanja 320 miliona maraka na Bečkoj berzi.

Zaduženje će se realizovati po fiksnoj kamatnoj stopi od 6,1 posto na godišnjem nivou. Svake godine će se plaćati 10 posto glavnice, s tim da će zadnje, 2028. godine biti plaćeno preostalih 60 posto duga.

Amortizacioni plan pokazuje da će Vlada RS-a samo po osnovu kamata platiti 51,24 miliona maraka.

Već sredinom juna naredne godine dospijeva anuitet od 33,8 miliona maraka koji čini 21 milion maraka glavnice i 12,8 miliona maraka kamate.

Najveća obaveza stiže 2028. godine kada će morati da se plati 126 miliona maraka glavnice i 7,7 miliona maraka kamate.

Tačnije, za 210 miliona maraka prikupljenih na berzi, građani Republike Srpske, odnosno budžet koji oni pune biće primoran da isplati više od 260 miliona maraka.

Dekan Ekonomskog fakulteta na Palama, Marko Đogo u izjavi za Capital smatra da se kamata trebala vezati za inflaciju, koja će, kako se predviđa u narednim godinama padati.

Tako bi, kaže, ova emisija za Republiku Srpsku bila povoljnija.

Ne sumnja da će vlast pronaći investitore na domaćem tržištu koji će otkupiti obveznice.

- Generalno mislim da novca ima. Primjera radi, banke u Republici Srpskoj imaju 900 miliona maraka koje bi mogle da koriste u ove svrhe. Ograničavajući faktor bi mogla biti regulativa koja definiše ko i koliko može biti izložen prema javnom sektoru - izjavio je Đogo.

Inače, Republika Srpska je do sada emitovala 57 emisija dugoročnih obveznica Republike Srpske u iznosu od 2,19 milijardi maraka.

Također, deset emisija je emitovano za izmirenje obaveza po sonovu stare devizne štednje, dvije su emitovane kako bi se platile obaveze dobavljačima, jedna za izmirenje obaveza po sudskim presudama, a 16. emisija za ratnu štetu. Njihov ukupan iznos je 1 milijarda 48 miliona i 546.534 maraka.