Sa povećanjem  broja stranačkih klubova povećavaju se i troškovi rada Skupštine Kantona Sarajevo.

VEZANI TEKST - U Skupštini KS je 35 zastupnika, a od sedam klubova sada su formirali 11

Šefovi četiri nova kluba dobit će dodatak na plaću od 50 do 100 maraka u zavisnosti od godina staža, kako ih sljeduje po zakonu o plaćama. Plaće profesionalnih zastupnika u Skupštini KS u prosjeku iznose oko 2.457 maraka.

Predsjedavajući Skupštine KS ima plaću 3.087, a njegova tri zamjenika po 2.992 marke.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija u organima zakonodavne i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, imenovana lica i pravobranioci i zamjenici pravobranilaca imaju i druga prava. Omogućena im je naknada za troškove ishrane - topli obrok, naknada plaće zbog bolesti ili povrede, naknada za godišnji odmor i plaćeni dopust, naknada za slučaj smrti, povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti, te naknada za prijevoz na posao i s posla, navodi se u Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo.