Mostarska komunalna preduzeća obavijestila su javnost da nisu u mogućnosti brzo i efikasno izvršiti odvoz i deponovanje komunalnog otpada s ulica Grada Mostara zbog, kako su naveli, jednog broja građana koji kontrolišu vozila sa otpadom i dozvoljavaju deponovanje otpada isključivo u postrojenje (reciklažni pogon) unutar sortirnice, što znatno usporava proces deponovanja.

Naglasili su kako vozila Komos-a i Parkova-a, s komunalnim otpadom, čekaju u redu pred deponijom i po tri sata da se izvrši istovar te da je posljedica toga nagomilavanje otpada na ulicama grada što, kako navode, može dovesti do zaraznih bolesti radnika koji vrše utovar, radnika koji vrše selekciju otpada, kao i samih građana obzirom na vrlo visoke temperature.

- S relevantnim strukturama radimo u iznalaženju rješenja koja bi se ogledala u tome što bi se fermentovani otpad direktno deponovao na tijelo deponije, uz inspekcijski nadzor ili nadzor nekog drugog nezavisnog nadležnog organa, što bi omogućilo brži istovar i smanjilo vrijeme čekanja vozila operatera na istovar, čime bi se postigla potrebna dinamika u izvršavanju redovnih dnevnih planova, a samim tim bi smeće sa ulica bilo brzo i efikasno uklonjeno i deponovano - saopćili su iz javnih poduzeća Deponija d.o.o. Mostar, Parkovi, p.o. i Komos d.d. Mostar.