Naime, traži se stručni saradnik za pravne poslove  na određeno vrijeme, na period od jedne godine. Plaća za ovo radno mjesto je 1.504,454 KM.

Također, konkursom se traži i stručni saradnik zaštite na radu, a za ovo radno mjesto plaća je također 1.504 KM

Dom zdravlja KS traži i referenta za radne i kadrovske poslove, a za ovo radno mjesto traži se završena srednja škola, društveni ili ekonomski smjer, a osnovna plaća iznosi 943,771 KM.

Konkursom se traže i konter bilansista, referent obračuna plaća, fakturista, kao i viši referent za praćenje i realizaciju ugovora, te tehnički sekretar i konter.

Plaće se kreću od 943 KM, zatim 1.158 KM pa do 1.501 KM.

Rok za prijavu je 15 dana.