To su:

1.  Redovno praćenje mjera izdatih od navedenog kriznog štaba,

2. Svi članovi nacionalnih selekcija trebaju biti anketirani od strane timskog ljekara prije dolaska na okupljanje na način propisan od strane nadležnih institucija Bosne i Hercegovine,

3. Preporuka za sve članove fudbalske organizacije da preventivno djeluju kako bi zaštitili sebe i druge na sljedeći način:

- Često prati ruke sapunom i vodom ili brisati ruke maramicama/sredstvima na bazi alkohola (ako nisu vidljivo prljave),
- Kašljanje ili kihanje u unutarnju stranu lakta ili maramicu, s tim što je potrebno odmah bacite korištenu maramicu,
- Održavati distancu (minimalno jedan metar) od osobe koja kašlje ili kiše;
- Nošenje medicinske maske ukoliko imate simptome respiratorne bolesti, te obavezno pranje ruku nakon skidanja maske.

4. Prijedlog da se prilikom organizacije svih budućih okupljanja uzme u obzir mogućnost potrebe za povećanim brojem jednokratnih maramica, hirurških maski i dezinfikacionih gelova za ruke.