- Na zahtjev ministrice Bisere Turković, sa dnevnog reda Vijeća ministara BiH skinuta je odluka o formiranju ekspertnog tima za Trgovsku goru. Nažalost, naši napori da sačuvamo zdravlje ljudi i životnu sredinu očigledno ne nalaze na razumijevanje odgovornih ljudi u ovoj zemlji. Nedopustivo! - napisao je na Twitteru ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac. 

Košarac je nakon sjednice Vijeća ministara u obraćanju novinarima potcrtao da je Ministarstvo na osnovu mišljenja nadležnih institucija iz oba bh. entiteta i BiH predložilo strukturu ekspertskog tima za Trgovsku goru, a o svemu su obaviješteni i načelnici općina koje su u slivu rijeke Une i koji su dali saglasnost.

- Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković neargumentirano je tražila skidanje te tačke s dnevnog reda - pojasnio je Košarac.

Košarac je novinarima kazao kako želi da je "uvjeren da takav zahtjev ministrice nema političku pozadinu, a istovremeno je izrazio i nadu da će na nekoj od narednih sjednica Vijeća ministra to pitanje biti razmatrano i da će biti formiran ekspertski i pravni tim jer je neophodan jedinstven stav da je izgradnja takvog odlagališta za BiH neprihvatljiva".

Najavio je nastavak aktivnosti u tom smislu jer smatra da je veoma važno zaštiti oko 250.000 stanovnika koji žive u slivu rijeke Une kao i okoliš 13 općina koje se nalaze na tom području. Ministar tvrdi da je Hrvatska planirala nekoliko miliona eura u ovoj godini kada bi trebala biti urađena studija izvodljivosti, a ta sredstva su planirana i za medijsku kampanju te za osiguranje izgradnje odlagališta na tom prostoru.

Na prvobitno predloženom dnevnom redu bilo je predviđeno razmatranje Prijedloga odluke o imenovanju Ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Međutim, Denis Hadžović, šef kabineta ministrice Turković, za Faktor je pojasnio da se ona odlučila na ovaj potez iz nekoliko razloga koji su kaže argumentirani.  

- Imamo tu proceduralne razloge, gdje je Ured za zakonodavstvo dostavio svoje mišljenje, ali ne i Ministarstvo finansija i trezora BiH. Također, ne postoji tolika hitnost za imenovanje ove ekspertske grupe jer Republika Hrvatska još nije ni počela sa izradom svoje analize. Još 2015. godine po nalogu Parlamentarne skupštine BiH formirana je radna grupa u kojoj su ljudi iz državnih institucija, i u nadležnosti je Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, koja se u okviru svojih redovnih poslova treba baviti i koordinirati sve aktivnosti sa Hrvatskom. Vijeće ministara BiH formiralo je i Koordinacino tijelo BiH za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske goru u kojem sjede ministar Košarac, te entitetske ministrice Edita Đapo i Srebrenka Golić.

Oni trebaju politički koordinirati rad ove već postojeće radne grupe. Postavlja se pitanje da li treba formirati grupu na već postojeću radnu grupu, za koju bi se trebala izdvojiti značajna finansijska sredstva? Postoji interes i konsenzus svih da se problem Trgovske gore riješi i možda je najlakši način da se sa nekoliko eksperata pojača radna grupa koja već radi na ovom problemu - pojašnjava Hadžović.