Burne i oprečne reakcije izazvale su teme koje se tiču saradnje sa NATO-om, Vijećem za provođenje mira, kao i pitanje državne imovine.

- Iz perspektive RS-a, imovina pripada RS-u. Naše šume, naše vode, naše rijeke, naše poljoprivredno zemljište i sve ono što su dobra u RS-u - zauvijek će pripadati RS-u. To je ono što smo veoma jasno odredili kao crvenu liniju - i to najozbiljniju crvenu liniju. Ukoliko neko želi i baš insistira na tome da se Bosna i Hercegovina razbija, ja ih onda pozivam da idu u tom pravcu i da nameću bilo šta vezano za imovinu i da na taj način pokušavaju da RS-u otmu ono što joj je pripalo Dejtonskim mirovnim sporazumom - kazao je zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije Radovan Kovačević (SNSD).

Član Zajedničke komisije Kemal Ademović (NiP) istakao je kako će konačnu odluku o pristupanju ili nepristupanju Bosne i Hercegovine NATO-u donijeti organi na nivou BiH, a u konačnici - možda i njeni građani na nekom referendumu, kao što su to uradile neke evropske zemlje.