Krajiški medicinski tim koji je pripravan odgovoriti pozivu za polazak u Tursku čine: doc. dr. Hajrudin Halilović, prim. dr. Samir Muminović, prim. Edis Tatlić, dr. Alen Dervišević i dr. Zilha Hasanović, te tim instrumentarki i anestetičara, piše RTVUSK.

Vođa krajiškog medicinskog tima koji se stavio na raspolaganje za odlazak u Tursku, Hajrudin Halilović, informisao je službeno o ovom premijera Unsko-sanskog kantona Mustafu Ružnića kako bi se u daljim kontaktima i koordinaciji sa višim nivoima vlasti i ambasadom Turske u BiH mogao planirati polazak bh medicinskih timova u stradala područja.

– Federalno ministarstvo zdravstva je apelovalo da se formiraju timovi po kantonima i kliničkim centrima, radi organizacije odlaska medicinskih timova u područja pogođena zemljotresima Turskoj u skladu s potrebama i u koordinaciji sa Ambasadom Republike Turske u BiH. Mi smo odmah, na dobrovoljnoj osnovi, formirali medicinski tim koji je spreman krenuti u misiju pomoći - kazao je Halilović.

Ružnić je kazao da će proces organizacije i upućivanja timova koordinirati Federalno ministarstvo zdravstva u skladu sa zahtjevima Ambasade Turske da bi se efikasno reagovalo u raspoređivanju medicinskih i spasilačkih timova u stradalim područjima, a Vlada USK ponudila je pomoć u svim raspoloživim kapacitetima.