Duga je svega dvadesetak metara, a u njoj se nalaze samo tri broja. Iako najmanja, u njoj su zabilježeni neki od najznačajnijih događaja u historiji Mostara, pa i taj da je naziv na današnjoj ploči pogrešno napisan.

 

Ova ulica je za vrijeme osmanske vladavine bila mjesto gdje su se nadničari skupljali i po tome je ona dobila naziv Kuluk. Prema načinu života u vrijeme osmanske vladavine, to je bila jedna od glavnih ulica u središtu grada Mostara, gdje su bile zanatlije.

 

O ulici, ali i o njenim najzanimljivim pričama govorio je Zlatko Serdarević, publicist i novinar koji desetljećima istražuje historijske zanimljivosti.