Direktor Malkić je podsjetio da je ove godine Rijaset Islamske zajednice, kroz pripreme za ramazan i ramazanske sadržaje, programe i aktivnosti, pažnju usmjerio na narativ o porodici, kako bismo više govorili o porodici, o njezinom značaju u životu pojedinca i odnosu prema porodici i djeci.

- Odgajati djecu u duhu islama, od malih nogu, jedna je od najvećih obaveza roditelja, a ujedno i veliki izazov koji zahtijeva trajnu posvećenost, stalnu brigu i pažnju koju im, kao roditelji i odgajatelji, poklanjamo iz naše ljubavi i odgovornosti prema njima - kao našem daru i amanetu od Milostivog Gospodara. Na blagodati poroda, na evladima, na djeci, i na blagodati porodičnog života trebali bismo biti zahvalni Allahu, dž.š., a nerijetko zaboravimo zahvaliti - kazao je Malkić.

On je naglasio da svojim primjerom i ukupnim ponašanjem djecu trebamo naučiti i pokazati šta je važno u životu, šta su prioriteti, jer su djeca najčešće slika ili odraz porodične situacije.

Također, podsjetio je da se porodica temelji na braku, koji se treba zasnivati na ljubavi, pažnji i razumijevanju između supružnika.

- Oni će zajedno, kao roditelji, taj koncept dalje prenositi na svoju djecu, učiti ih da roditelji imaju prava i obaveze prema njima, ali i da djeca imaju prava, a potom, i, obaveze prema roditeljima. Lijepo ponašanje, lijepa riječ i lijepo ophođenje prema drugima trajna je obaveza koja se postavlja pred vjernikom i vjernicom, a koja se povećava kada su u pitanju članovi porodice, djeca, roditelji, potom rodbina - istaknuo je on.

FOTO: Mina

Ukazao je na obavezu vjernika da čuvaju sebe, da izgrade pravilan odnos prema sebi, da se čuvaju od ružnih riječi i djela, a potom da izgrade i njeguju pravilan odnos prema svojoj porodici i djeci.

- Milostivi Gospodar nas obavezuje da i prema sebi i prema porodici ispunimo obaveze kako bismo se spasili i Njegovom milošću približili džennetu - poručio je, između ostalog, Malkić.

On je ocijenio da su lijepo ponašanje i ophođenje, ljubav i samilost, upotpunjavanje obaveza i međusobno potpomaganje uvjeti i propozicije koje trebamo ispuniti da bismo postigli sklad i harmoniju u porodici, da bi porodica bila sretna i uspješna.

- Probleme koji se pojave u porodici i između članova porodice, trebamo posmatrati kao posljedicu i kao znak nedovoljne pažnje u pridržavanju nekog od ovih uvjeta. Stoga, ako dođe do problema, ako budemo izloženi izazovu nerazumijevanja i nepoštovanja između nas i članova naše porodice, moramo se vratiti našim porodičnim postulatima, našim zajedničkim željama i ciljevima - kazao je Malkić.

Naveo je da je nerazumijevanje unutar porodice potrebno prevladati i riješiti pomoću razgovora, lijepog, iskrenog dijaloga i prihvatljivog kompromisa.

- Nepoštovanje treba prevazići podsjećanjem na obavezu lijepog ponašanja i međusobnog pomaganja jer smo jedni drugima najbliži, najdraži i najvažniji i, konačno, svako od nas, vlastitim riječima i postupcima, doprinosi sreći ili nesreći svoje porodice - naglasio je on.

Vjernike je pozvao da iskorsite ramazansko okrilje i atmosferu da članovima porodica iskažu i potvrde svoju pažnju i ljubav.

- Potrudimo se i zaštitimo sebe i svoje porodice od grijeha i griješenja. Upućujmo dove Allahu, dž.š., da nas pomogne u odgoju naše djece, da ih na Pravi put i na selamet izvedemo, da ih naučimo časnom i poštenom životu kako bi bili korisni članovi društva, da ih oslobodimo iluzije, varke, zablude, obmane da je besmisleno živjeti časno i pošteno. Naučimo ih istini, pravdi, poštenju, povjerenju, strpljivosti i ustrajnosti da koračaju, traže i pronađu smisao svog života na ovom svijetu i na svojoj rodnoj grudi. I podsjećajmo ih, da svako ima svoj životni put i da na tom putu trebaju paziti da ni sebi ni drugome nepravdu ne učine, da trebaju dati sve od sebe kako bi taj put prešli kao insani, pošteno, uzdignute glave i dostojanstveno, sa svojom porodicom, u svojoj zajednici, u svojoj domovini - poručio je danas hafiz dr. Mensur-ef. Malkić.