Marže, naknade i cijene: Apotekari tvrde da je tržište lijekova u FBiH u neredu

Objavljeno: 02.10.17 u 08:11 Autor: A. P.

Apotekari okupljeni oko Komore magistara farmacije Federacije BiH navode da se suočavaju sa nizom problema u svom poslovanju poput neadekvatno regulirane maloprodajne marže lijekove, farmaceutskih naknada i niza drugih izazova. 

FOTO: ILUSTRACIJA
FOTO: ILUSTRACIJA

Iz ove Komore su za Faktor naveli da uopće nisu konsultirani kod izrade Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvješćivanja o cijenama lijekova u BiH. Maksimalne cijene lijekova, koje na osnovu ovog Pravilnika izračuna Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, predstavljaju okvir iznad kojeg se ne mogu kretati cijene lijekova na tržištu BiH, a koji se izdaju na recept.

Nelogičnosti u pravilniku

- Već sada je vidljivo da ima određenih nelogičnosti u ovom obračunu. Naprimjer, unutar iste generike date su različite cijene lijekova za zaštićene nazive lijekova raznih proizvođača lijekova istog oblika, jačine i pakovanja. Državnim pravilnikom nije određeno da Agencija sačinjava jedinstvenu prosječnu maksimalnu državnu cijenu lijeka unutar jedne generike. Treba imati u vidu da je Federalna lista lijekova generička, a pozitivne liste lijekova kantona i generičke i zaštićene! Ovo predstavlja ozbiljan problem prilikom kreiranja fondovskih cijena lijekova utvrđenih Federalnom, a kasnije i pozitivnim listama lijekova kantona – pojašnjavaju iz Komore.

Ono što pravi dodatni problem u izračunu cijena jeste da nije ostavljen prelazni rok za usklađivanje cijena lijekova na nižim nivoima, već su maksimalne državne cijene automatski obavezne i za lijekove na listama lijekova u BiH.

- Naime, pravilnik nije odredio rok u kojem će se izvršiti nivelacija cijena zatečenih lijekova u veledrogerijama i apotekama, tj. ne ostavlja mogućnost prodaje zatečenih zaliha po do tada važećim zatečenim cijenama – ističu iz Komore.

Navode da ovo može dovesti do negativnih efekata, defekture i nestašice potrebnih lijekova, što je već sada slučaj. Upozoravaju i da može doći do povlačenja proizvođača lijekova koji prometuju u BiH jer im neće biti isplativo poslovati u BiH.

- Iniciramo da se izvrše izmjene i dopune Pravilnika kako bi se regulirao prelazni period od 30 dana nakon objave maksimalnih cijena lijekova od strane Agencije u kojem bi se izvršila nivelacija cijena zatečenih zaliha lijekova u veledrogerijama i apotekama te se spriječile eventualne neželjene posljedice po pitanju snabdijevanja tržišta. Ono što posebno zabrinjava Komoru magistara farmacije Federacije BiH je činjenica da je maloprodajna marža lijekova već dugo neadekvatno definisana. U Federaciji BiH još je na snazi Pravilnik o određivanju visine veleprodajne i maloprodajne marže lijekova koji je odredio visinu maloprodajne marže lijekova do 25 posto. Međutim, treba imati u vidu da je određivanje visine maloprodajne marže lijekova također nadležnost Vijeća ministara BiH koje je uprkos tome naložilo entitetskim ministarstvima zdravstva i Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta da regulišu visinu minimalne i maksimalne maloprodajne marže lijekova svojim propisima. Pravni osnov za donošenje entitetskih propisa, odnosno propisa Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta, ne može biti državni pravilnik, već isključivo zakon. Osim navedenog, veliki problem sa kojima se susreću članovi ove Komore su i nejednako i neadekvatno regulisane farmaceutske naknade koje plaća zavod zdravstvenog osiguranja ugovornim apotekama na apotekarsku uslugu - izdavanje lijeka na recept i koje se kreću različito od kantona do kantona – zaključuju iz Komore.

Stav Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH su za Faktor pojasnili da je "članom 62. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", br. 58/08) definisano, u stavu 2. spomenutog člana, da se promet na malo lijekovima uređuje entitetskim propisima. Također, prelazni rok je dat nosiocima dozvole i pravnim licima koji se bave prometom na veliko lijekovima, čije poslovanje je predmet spomenutog Zakona i reguliše se od strane nadležne insitucije – Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Napominjemo da je Pravilnik o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH usvojen od strane Vijeća ministara BiH, te da je direktor Agencije izradio prijedlog istog, koji je bio na javnoj raspravi (dostupan putem internet stranice naše agencije) i da po postavljenom pitanju nije bilo konstruktivnih prijedloga".

Što se tiče činjenice da je Vijeće ministara BiH entitetskim ministarstvima ostavilo u nadležnost određivanje maloprodajne marže lijekova, iz Agencije navode da Pravilnik definira ko će odrediti maloprodajne marže, ali ne određuje vrstu propisa kojim će se maloprodajna marža odrediti.