Ne nazire se kraj raspravi u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH o tome da li prekinuti sjednicu dok se ne izabere novo rukovodstvo Doma, ili usvojiti danas predloženi dnevni red i nastaviti sjednicu. Ponovo je zatražena pauza, ovaj put pola sata. Tražila je Sabina Ćudić.  Dok je tekla rasprava, samostalni zastupnik Eldin Vrače je kazao da bi rješavanje pitanja zdravstvenih radnika izmjenama Zakona o radu koje su na današnjem dnevnom redu sjednice, došlo do haosa u Federaciji. Dževad Adžem iz DF-a je replicirao na priču o ratovanju, a Damir Mašić iz SDP-a je po ko zna koji put tražio da se navedu razlozi za prekid sjednice.

- U Zakonu o radu ne rješava se reprezentativnost Sindikata zdravstvenih radnika, i time biste izazvali haos u Federaciji. Nema sinergije između Zastupničkog doma i Vlade FBiH - rekao je Eldin Vrače.

Zastupniku Damiru Mašiću nije jasno zašto se odlaže sjednica za 15 dana.

- Zašto se danas prekida sjednica, da bi se formiralo rukovodstvo? Zašto se odgađa na 15 dana, pojasnite. Stavite na glasanje izbor novog rukovodstva i da to završimo. To neće biti za 15 dana, vidjet ćemo se u septembru, živi bili pa vidjeli - kazao je Mašić.

Dževad Adžem iz DF-a je replicirao i Mašiću.

- Već ulazimo u fazu proročanstva pričom da neće biti sjednice do septembra. Vaš osnovni uvjet je bio izbaciti SDA, pa da HDZ bude poželjan partner, to ste htjeli vi iz SDP-a. Meni nemojte moralisati o ratu, da ćemo nepodržavanjem dnevnog reda izdati građane. Pa mi nismo izdali ni kada je bilo najteže. A što se tiče priča o rovu, ja nisam bio u rovu, ja sam ratovao - replicirao je Adžem i na izjavu zastupnika Mirsada Čamdžića koji je rekao "da ima više rova od Adžema".

Zastupnica Alma Kratina, također iz DF-a, je kazala da nije katastrofa ako se prekine sjednica.

- Parlament je postao pričaonica, bez konekcije s izvršnom vlasti. Teška pitanja nisu toliko važna. Pitanje reprezentativnosti ćemo razmatrati na pravi način. Da se ova situacija ne tumači dramatično. Zamolila bih kolege da prekid sjednice ne poturate pod pričom o blokadi rada Parlamenta, mi nismo dio te priče- poručila je Kratina.