Tužiteljica Bojana Jolović je Sudu predočila pištolj "Beretta" 6,35 milimetara sa okvirom i pet metaka, kao i 100 komada municije u originalnom pakovanju, te navela da je oružje pronađeno kod Zukića i deponovano po naredbi Suda.

Na današnjem ročištu je bilo planirano da svoj nalaz i mišljenje iznese vještak za telekomunikacije Avni Rizvić, a tužiteljica Jolović je zatražila da se njegovo ispitivanje odloži za naredni put kada u sudnici bude postupajuća tužiteljica Nermina Kulenović, koja zbog bolesti nije pristupila.

Zukiću se sudi, skupa sa Safetom Bibićem, Senadom i Nedžadom Trakom, Ramizom Karavdićem, Esedom Džananovićem i Asimom Sarajlićem, za protivzakonito posredovanje pri zapošljavanju u javnim preduzećima.

Pored toga, Zukić je optužen i za nedozvoljeno držanje oružja.

Nastavak suđenja je 30. marta.