U Bihaću je danas održana tematska sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona posvećena migrantskoj krizi u cilju donošenja zaključaka koji bi odredili buduće smjernice kada je ovaj problem u pitanju. Nakon burnih političkih diskusija skupštinski zastupnici jednoglasno su usvojili 15 zaključaka koje je pročitao Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.

U Zaključcima se, između ostalog navodi, da se migrantima zatečenim na području Unsko-sanskog kantona mora ograničiti kretanje zbog očuvanja zdravstveno-epidemiološke i sigurnosne situacije.

Ostali zaključci su: 

- Zahtjeva se od Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK-a da u saradnji s nadležnim institucijama i međunarodnim organizacijama intenzivno traži mogućnost za uspostavljanje nove lokacije koja ispunjava minimum uvjeta za prihvat migranata, a da je ista udaljena od naseljenih područja i gradova USK-a.

- Od Vlade se traži da kada budu doznačena sredstva s federalnog nivoa, a po Zaključku Vlade FBiH na zahtjev Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, hitno izvrši nabavku materijalno-tehničke opreme za neometan rad Uprave policije MUP-a USK-a, te poboljšanju uvjeta rada pripadnika MUP-a USK-a.

- Od Vlade USK se također traži hitno pokretanje aktivnosti za donošenje izmjena i dopuna zakona o javnom redu i miru.

- Skupština USK daje podršku Operativnoj grupi za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom u zahtjevu upućenom Vijeću ministara BiH da se centri za prihvat migranata rasporede i na područjima van Unsko-sanskog kantona kako bi se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedio.

- Od policijskih agencija svih nivoa traži se da u okviru svojih nadležnosti vrše pojačanu kontrolu migrantskog vala kako bi se smanjio pritisak na ovaj kanton.

- Od entitetskih i državnih institucija u čijoj je nadležnosti oblast migracija traži se koordinirano upravljanje migrantskom krizom, te primjena strožijih mjera za suzbijanje nezakonitih migracija.

- Od Federalnog operativnog štaba traži se da osiguraju koordinirano djelovanje svih nadležnih federalnih tijela i institucija s ciljem humanitarnog prihvata migranata na USK-u.

- Od Ministarstva sigurnosti BiH traži se jačanje kapaciteta DGS i stavljanja pod kontrolu istočne granice BiH, te jačanje kapaciteta Službe za rad sa strancima.

- Od Ministarstva sigurnosti BiH i Vijeća ministara BiH traži se da pokrene aktivnosti donošenju izmjena i dopuna zakona o azilu i strancima, hitno usvajanje realne strategije upravljanja migracijama i plana koordinacionog djelovanja policijskih agencija u pravcu kontrolisanja migrantskog vala na području BiH.

Na kraju se naglašava da će Skupština USK pratiti realizaciju ovih zaključaka, te ukoliko ne dođe do hitne reakcije nadležnih institucija, na sljedećoj sjednici će se odrediti o mjerama koje će poduzeti u okviru ustavnih nadležnosti.