Iz Zavoda su poslali demant "u cilju istinitog i potpunog informisanja javnosti, a posebno osiguranika i oboljelih od karcinoma i drugih teških bolesti" u vidu ispravke na dio teksta objavljenog jučer.

Reagiranje Zavoda prenosimo u cijelosti:

- Jučer je u zgradi Kantona Sarajevo održan zajednički sastanak predstavnika kantonalne vlasti i predstavnika udruženja oboljelih od karcinoma i drugih teških bolesti, a povodom problema s finansiranjem zakonom definisanog paketa prava kojeg osigurava Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH putem Fonda solidarnosti.

Zajednički zaključak svih prisutnih na sastanku je da je za stanje u kojem se trenutno nalaze pacijenti s najtežim oboljenjima u Federaciji BiH isključivi krivac neodgovorne politike, koje su u proteklih 20 godina kršenjem Zakona o zdravstvenom osiguranju i neizdvajanjem zakonom utvrđenog iznosa sredstava unutar Budžeta Federacije BiH za Fond solidarnosti, dovele do toga da Federacija BiH Fondu trenutno duguje više od milijardu KM, te da su pacijentima, uslijed dugih listi čekanja, direktno ugroženi život i zdravlje.

Na sastanku je konstatovano da Zavod zdravstvenog osiguranja KS u potpunosti ispunjava sve svoje obaveze, kako unutar obaveznog paketa prava kojeg osigurava svojim osiguranicima, tako i prema drugim nivoima vlasti.

Zaključeno je da postoji vrlo limitiran zakonski prostor za djelovanje po zaključku Vlade FBiH kojim je od svih kantona traženo da se interventno uključe u namirenje nedostajućih sredstava za finansiranje potreba Fonda do kraja ove godine.

Kao jedina potencijalna zakonska mogućnost pomenuta je opcija eventualne ograničene pozajmice prema Fondu solidarnosti, uz uvjet da Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH iskaže interes za pozajmicom, da se utvrde finansijske i mogućnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja KS unutar zakonskog limita za pozajmicu, kako se ni na koji način ne bi ugrozilo finansiranje zakonskih obaveza ovog zavoda, te jasne garancije i rokovi za povrat.

Zaključak Vlade FBIH se odnosi na period do kraja godine, a naznačeno je da će za narednu godinu Federalna vlada iznaći sredstva, što je isključiva nadležnost tog nivoa vlasti.

Također je napomenuto da Zavod kontinuirano radi na finasiranju 11 protokola za liječenje i obezbjeđuje najveća prava iz zdravstvene zaštite za svoje osiguranike.

Predstavnici Kantona Sarajevo, ministar zdravstva Enis Hasanović i direktor ZZO KS Muamer Kosovac, dali su garancije predstavnicima udruženja da će, kao i do sada, biti partneri osiguranicima i udruženjima koja predstavljaju pojedine kategorije pacijenata, kao i da će nastaviti sa aktivnostima razmatranja mogućnosti i proširenja prava osiguranih lica, u maksimalnoj mjeri u kojoj to zakonski propisi i finansijske mogućnosti dozvoljavaju, ali isključivo u zakonskim okvirima i nadležnostima.

Posebno napominjemo da nikakve iznose pozajmica nisu spominjane niti bilo kakva operacionalizacija bez odluka koje bi se donosile od strane predstavnika osnivača, sagledavanja finasijskih efekata i pacijenata koji su osiguranici Kantona Sarajevo, te je sadržaj naslov potpuno neistinit i ne odražava zaključke razgovora s predstavnicima spomenutih udruženja.