Revizorski izvještaj

Ministarstvo Želji dodijelilo 150.000 KM bez adekvatnog pravdanja prethodnih 500.000 KM

Objavljeno: 02.07.2019. u 08:33 Autor: R. F.

U julu 2018. godine je FK Željezničar dostavio Ministarstvu izvještaj o utrošku za doznačenih 500.000 KM, sa priloženim predračunima i avansnim računima poreznog zastupnika za pružene usluge kompanije Greentech, sa dokazima o uplati

FOTO: FKZELJEZNICAR.BA

Ured za reviziju institucija u FBiH objavio je Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo (KS) za 2018. godinu. Ministarstvo, na čijem je čelu Mirvad Kurić (SBB), od revizora je dobilo mišljenje sa rezervom.

Analizom je, naime, utvrđeno da su kapitalni transferi za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju sportskih objekata u iznosu od 1.855.000 KM raspoređeni i odobreni bez prethodno utvrđenih procedura i kriterija za odabir projekata te da je raspodjela sredstava za programe iz oblasti kulture i umjetnosti, u iznosu od 1.783.312 KM, vršena bez jasno utvrđenih u mjerljivih kriterija. Također je utvrđeno da je raspodjela tekućih transfera iz oblasti sporta, u iznosu od najmanje 766.130 KM, vršena bez prethodno donesenih kriterija za odabir korisnika sredstava.

Pri raspodjeli tekućih transfera, navodi se, Ministarstvo nije javno objavljivalo rezultate javnog poziva, odnosno liste korisnika za iznosima odobrenih sredstava, zbog čega, dodaje se, nije ispunjen budžetski princip transparentnosti.

Tretirali su revizori i pitanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje istaknutim samostalnim umjetnicima sa priznatim statusom te je utvrđeno da Stručna komisija, koja je dužna svake godine vršiti reviziju priznatih prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa, nije u potpunosti primjenjivala kriterije utvrđene Zakonom o istaknutim samostalnim umjetnicima Kantona Sarajevo prilikom priznavanja prava.

Naime, Zakonom je propisano da pravo na uplatu doprinosa imaju umjetnici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili prihod manji od dvostrukog godišnjeg prosjeka neto plaće u Kantonu Sarajevo, ali Stručna komisija od umjetnika nije zahtijevala dokaze o ispunjavanju ovog uvjeta.

Ministarstvo je bilo dužno predložiti Vladi sastav Stručne komisije za kreiranje nacrta strategije razvoja sporta. Međutim, iako su sredstva za izradu strategija bila utvrđena budžetom, Ministarstvo nije provelo zadate aktivnosti na njenom kreiranju i usvajanju.

Propustilo je Ministarstvo, ističu iz Ureda za reviziju institucija u BiH, propisati proceduru obavljanja nadzora nad utroškom sredstava iz tekućih transfera. Sporna je, između ostalog, i raspodjela sredstava za sanaciju i rekonstrukciju sportskih objekata u pojedinačnim iznosima od 20.000 do 150.000 KM.

U tom kontekstu iz Ureda za reviziju institucija izdvajaju odobravanje sredstava u iznosu od 150.000 KM za FK Željezničar za potrebe rekonstrukcije i zamjene glavnog terena stadiona Grbavica. Godinu ranije je, podsjećaju, FK Željezničar za istu namjenu dodijeljeno 500.000 KM, uz obavezu da u roku od osam dana od izvršenog tehničkog prijema radova dostave cjelokupan izvještaj o utrošku sredstava sa tehničkog i finansijskog aspekta.

- Prema prezentiranoj dokumentaciji, FK Željezničar je u martu 2018. godine zaključio ugovor o izvođenju radova od ukupne vrijednosti 480.566 eura bez PDV-a sa kompanijom Greentech SOD Ltd. Bugarska i proizvođačima Hellasod SA Grčka, ELTE 3 d.o.o. i Ceste Company d.o.o. Kiseljak i aneks istog kojim je ukupna vrijednost radova 549.670 eura bez PDV-a. Utvrđeno je i da će se uplate vršiti na račun poreznog zastupnika izvođača radova Sport United d.o.o. Sarajevo – pojašnjava se.

U julu 2018. godine je FK Željezničar dostavio Ministarstvu izvještaj o utrošku za doznačenih 500.000 KM, sa priloženim predračunima i avansnim računima poreznog zastupnika za pružene usluge kompanije Greentech, sa dokazima o uplati. Međutim, do okončanja revizije nisu prezentirane ispostavljene fakture poreznog zastupnika za izvedene radove, a nije izvršen ni tehnički prijem radova.

- Konstatiramo da su sredstva od 150.000 KM u 2018. godini odobrena FK Željezničar bez adekvatnog pravdanja prethodno doznačenih sredstava od 500.000 KM – navodi se u Izvještaju.

Izvor:   Faktor

Faktor pratite putem aplikacija za Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter. Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na [email protected]

Vezani članci

Iz kategorije