Zbog učestalih pokušaja ministrice zdravstva Kantona Sarajevo Zilhe Ademaj, koja u njoj bliskim medijima iznosi netačne informacije o Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojem se,  potpuno neosnovano, spočitavaju neuspjesi i loša politika koju vodi Ministarstvo, moramo reagovati na netačne navode, uz podsjećanje ministrice na neke ključne segmente u njenom dosadašnjem radu i mandatu.

Zbog istine je bitno obrazložiti proceduru donošenja finansijskog plana Zavoda, koja utvrđena procedurom o Zakonu o budžetima FBiH, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Statutom Zavoda.

Prema instrukcijama Ministarstva zdravstva, priprema ga direktor sa stručnom službom, donosi Upravni odbor te dostavlja na mišljenje Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu finansija KS. Uz navedena mišljenja, finansijski plan resorno ministarstvo prosljeđuje Vladi na razmatranje, koja ga - uz zaključak o prihvatanju ili neprihvatanju - prosljeđuje Skupštini Kantona na konačno usvajanje.

Važno je napomenuti da amandmane na finansijski plan, shodno odredbama Zakona o budžetima, isključivo može dati Ministarstvo finansija KS!

Stoga je veoma indikativno i zakonski upitno Vaše uplitanje, ministrice, prilikom donošenja Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda za 2017. i Plana za 2018. godinu! Postavlja se pitanje - po kojem zakonskom osnovu i bez ikakvog smislenog obrazloženja, ste upravo Vi, ministrice, prilikom donošenja navedenih akata, predložili amandmane i osigurali dodatna sredstva ustanovama, kojima rukovode Vama bliske osobe?

Zbog čega je, amandmanskim djelovanjem na prijedlog vašeg ministarstva, za JU Apoteke Sarajevo, u finansijskom planu Zavoda osigurano dodatnih milion konvertibilnih maraka u 2017. godini (u okviru rebalansa), te još milion KM u 2018. godini, a da pri tome nemamo ni povećanje broja apoteka koje pružaju usluge građanima, niti proširenje tih usluga? Zašto do danas niste odgovorili kako da Zavod planira utrošak dodatnih 800.000,00 KM amandmanski osiguranih JU Dom zdravlja KS, kroz posljednje izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda?

Podsjećamo da amandman inicijalno nije ni objavljen u službenim novinama!? Objavljen je naknadno, ali je kao takav neprovodiv, jer sredstva nisu raspoređena po stavkama, kako to propisuje Zakon o budžetima. Na isti način, bez adekvatnog obrazloženja, amandmanskim djelovanjem na izmjene i dopune Finansijskog plana za 2017.,  a potom i 2018. godinu, osigurana su dodatna sredstva od po 500.000 KM za JU Dom zdravlja KS, Stomatološki fakultet i JU Opšta bolnica "Prim. dr.  Abdulah Nakaš".

Jednostavnom računicom može se zaključiti da je na ovakav način, bez smislenog objašnjenja zbog čega su uvećana sredstva, izdvojeno 5,8 mil KM, a mogla su biti usmjerna za dodatno poboljšanje standarda zdravstvenih radnika Kantona Sarajevo, odnosno na poboljšanje standarda zdravstvenih usluga osiguranim licima Kantona Sarajevo.

Odgovorite javnosti da li ste ispoštovali proceduru kod donošenja amandmana ili ste to uradili na nečiji poziv, odnosno radi nečijeg interesa?

Prisjetite se kako ste na sjednici Upravnog odbora, prilikom donošenja Izmjena i dopuna Finansijskog plana za 2017., odnosno 2018. godinu, informisani da su zdravstvene ustanove konsultovane i da nisu imale primjedbu na Prijedlog finansijskog plana, na što ste odgovorili:

- Šta znaju direktori zdravstvenih ustanova? Oni nemaju pojma! Ja znam da nemaju sredstava!

Ko su, ministrice, ti direktori koji, kako Vi tvrdite, "nemaju pojma"; ko ih je imenovao, ko ima obavezu da vrši nadzor nad njihovim radom i reaguje ako "nemaju pojma"? Za neznanje učenici u školama plate dodatne časove da ne obnove godinu, a u poslovnom svijetu podnosi se ostavka! Na čiji poziv, ministrice, niste radili svoj posao?

Na osnovu dopisa Zavoda br. 01-4477/16 od 02.03.2016. godine o suprotnosti osnivačkih akata, Statuta i Zakona o zdravstvenoj zaštiti i djelatnosti, kojima se bave pojedine zdravstvene ustanove, pokrenuli ste, na velika zvona, proces kojeg ste zvučno nazvali “Reorganizacija - reforma zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo“, iako smo Vas na sastancima, kao i javnim nastupima, ispravljali da to nije reorganizacija niti reforma, već usklađivanje sa već postojećim aktima.

Prije svega, ministrice, molimo da objasnite zašto ste zaustavili provođenje Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo! Bilo bi korisno za sve nas - kako građane, tako i učesnike u sistemu - da nam odgovorite koje ste konkretno aktivnosti poduzeli na provođenju Plana? Da li ste zdravstvenim ustanovama obuhvaćenim Planom dali rokove za pripremu prijedloga novih osnivačkih akata? Zašto niste tražili dostavu tih osnivačkih akata kako biste ih iznijeli na Vladi KS? U čemu se ogleda stvarna namjera neprovođenja Plana, imajući u vidu da ste sami tražili da se provođenje Plana ostavi nakon izbora? Na čiji poziv, intervenciju, zbog kojeg ili čijeg interesa je usklađivanje sa navedenim aktima zaustavljeno?

Šta se krije iza dezavuisanja javnosti iznošenjem informacija da je za pregovore sa Sindikatima zdravstva i doktora medicine i stomatologije nadležan Zavod i da Zavod odlučuje o ispunjenju zahtjeva, te da novaca ima? Istovremeno, ne tako davno ste, ministrice, upravo Vi davali potpuno oprečne izjave. Podsjećamo da ste u više navrata, a posljednji put 10. 09. 2018. godine, za medije izjavili da su nerealni zahtjevi sindikata, da se ne vodi računa o interesima pacijenata, da je izdvojeno 36 miliona KM za zahtjeve ovih sindikata..... Zar ste zaboravili Vaše izjave da ste samo Vi zaslužni za sredstva koja su osigurana za povećanje plaće, a u tom samopromicanju nigdje nije bilo Zavoda? Ko je radio i osigurao sredstva za kolektivne ugovore - Vi ili Zavod, uvažena ministrice?

Sjećate li se da je rukovodstvo Zavoda, ukidanjem bespotrebnih komisija, omogućilo godišnju uštedu od gotovo 200.000,00 KM? Sjećate li se da je rukovodstvo Zavoda, počev od 2016. godine, osiguralo smanjenje cijena medicinskih sredstava po komadu za pen za lantus za cca 53 KM, inzulinske pumpe za 169 KM, defibrilatora jednokomornog u iznosu od 4.204,00 KM, defibrilatora dvokomornog za  3.230,00 KM? Možete li se sjetiti da je u 2017. godini omogućen višak prihoda nad rashodima od gotovo 20 miliona KM, što je omogućilo povećanje plaća zdravstvenim radnicima i poštivanje kolektivnih ugovora? Znate li da je Finansijskom planom Zavoda za 2018. godinu, kao rezultat pravilnog raspolaganja sredstvima, ostvarenih ušteda, povećanih kontrola, za rashode zdravstvene zaštite osigurano dodatnih 59,5 mil KM u odnosu na izvršenje u 2016. godini? Znate li da je rebalansom Plana za 2018. godinu osigurano dodatnih 1,6 mil KM za ortopedska pomagala osiguranim licima, odnosno da su za taj iznos uvećana prava osiguranih lica na Kantonu Sarajevo?

Znate li da je, dobrim poslovnim politikama, Zavod, u odnosu na 2015. godinu, u 2018. godini osigurao dodatnih 1,7 mil KM za finansiranje medicinski potpomognute oplodnje i tako omogućio da se proširi krug lica koja imaju pravo na refundaciju? Znate li da je, dobrim poslovnim politikama Zavod osigurao sredstva u iznosu od 2,6 mil KM za finansiranje teških i rijetkih bolesti (reumatodni artritis, celijaklija i sl.)?

Ako ne znate za sve navedeno, znate li, barem, šta Vam je služilo kao zakonska osnova da date preporuku direktoru Zavoda na sastanku sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije da počini finansijski prekršaj i suprotno odredbama Zakona o budžetima izvrši pojedine pozicije Finansijskog plana u iznosu višem od planiranog, odnosno da Zavod odvede u fiktivni minus, a onda da ga "pokrije" iz sredstava obavezne rezerve?

Znate li da li je, prema Zakonu o budžetima, obaveza dobiti fiskalnu procjenu kod davanja saglasnosti za nova upošljavanja? Da li ste to Vi, ministrice, ikada tražili od Zavoda prilikom davanja saglasnosti za nova upošljavanja u zdravstvenim ustanovama? A pri tome, za sve te saglasnosti, Zavodu su, kroz zvanične zahtjeve ili amandmane koje ste Vi podnijeli, ispostavljeni računi za finansiranje kadra?

Kreiranje zdravstvene politike je upravo zadatak Ministarstva. Pitamo Vas - šta je to Ministarstvo kreiralo u Vašem mandatu? Koje aktivnosti ste započeli i okončali? Da li pod kreiranjem zdravstvene politike možda podrazumijevate izdavanje dozvola za rad novim apotekama? Kako je moguće da suprotno odredbama federalnogpropisa dajete saglasnosti za osnivanje novih apoteka u situacijama kada je udaljenost između dvije apoteke manja od 400 metara? Taj propis jasno kazuje da udaljenost ne smije biti manja od 400 metara, kao i da se može dozvoliti osnivanje dvije apoteke na 8.000 stanovnika, te svaka sljedeća na daljih 5.000 stanovnika! Da li, prilikom izdavanja saglasnosti, poštujete ove odredbe? Na čiji poziv ste, ministrice, dali saglasnost za otvaranje dvije nove apoteke u istoj zgradi? Kojom linijom ste mjerili udaljenost od postojećih apoteka? Ima li uopće stanovnika u tim zgradama?

Zbog čega kreirate situaciju u kojoj Zavod nije u objektivnoj mogućnosti pokrenuti postupak za usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, što se onda stavlja na teret Zavodu? Posljednjih nekoliko mjeseci, navodeći različite razloge, odbijali ste da date saglasnost za pokretanje postupka za pružanje usluga specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite. Posljednji takav primjer je dopis Ministarstva broj: 10-37-4423-3/18 od 03.07.2018. godine, kojim se traži dopuna predloženog teksta javnog poziva, i to na način da se od Zavoda traži finansiranje usluga (npr. stentiranje karotidnih arterija - program finansiran preko Fonda solidarnosti pod šifrom 7212), koje su u isključivoj nadležnost federalnog nivoa, odnosno Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, kao i usluga, koje prema zvaničnim podacima zdravstvenih ustanova, nisu deficitarne?

Dakle, tražite od Zavoda postupanje suprotno propisima ili namjeravate odugovlačenje i neraspisivanje javnog poziva za stvarno potrebne i deficitarne usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite! Ko Vas je zvao, ministrice, da navedeni javni poziv odugovlačite i zbog čega? Ko to nije ispunjavao uslove po javnom pozivu? Kako to da u jednom Vašem dopisu uvođenje hiperbarične komore nema smisla, a u drugom ima?

Čiji je to poziv vredniji od naših pacijenata, da im se omogući brži pregled na CT, MRI, ultrazvuk srca, kolordopler krvnih sudova, hiperbarična komora......? Ko Vas zove, ministrice, da ne radite svoj posao?

Na kraju, radi pravilnog i potpunog informisanja javnosti, pored svega naprijed navedenog, podsjećamo da Zavod dobrom poslovnom politikom i finansiranjem rashoda, isključivo u okviru zakonskih propisa, sa negativnog finansijskog rezultata zatečenog na početku 2016. godine u iznosu od cca 4.000.000 KM (koji je iskazan kroz nalaz Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2015.godinu) uspio održati finansijsku stabilnost zdravstvenog sistema i pozitivno poslovati i u 2016. i u 2017. godini!

Istim nalazom dato je oko 50 preporuka i sve koje su u domenu Zavoda su realizovane. To je i omogućilo da postoje raspoloživa sredstva, koja su Ministarstvo zdravstva i Vlada KS instrukcijama, zaključcima, uredbama i zaključenim kolektivnim ugovorima, usmjerili u namjene koje je smatralo prioritetnim (satnica, koeficijenti, povećanja ostalih davanja zaposlenim u zdravstvu, dodatni kadar, dodatna sredstva za pojedine ustanove, proširenje Uredbe o ortopedskim pomagalima i sl.). U posmatranom periodu, samo na ime finansiranja prava po kolektivnim ugovorima, osigurano je i zdravstvenim ustanovama doznačeno dodatnih cca 34 mil KM, što predstavlja uvećanje od 21% u odnosu na 2016. godinu.

Nadamo se da će svi pisani i elektronski mediji dokazati svoju nezavisnost u izvještavanju i dostavljeno očitovanje na pisanje ministrice zdravstva Zilhe Ademaj u potpunosti objaviti.

Da je Ministrica više radila, a manje boravila po medijima, možda bi nam svima bilo bolje.

Na sva pitanja iz ovog očitovanja odgovori postoje u pisanoj ili elektronskoj formi Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Stoga, i ovim putem pozivamo Ministarstvo da preuzme punu odgovornost za procese iz svoje nadležnosti, te da, umjesto prebacivanja krivice na ostale subjekte u sistemu,  uloži dodatne napore kako bi sistem zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevu funkcionisao u najboljem interesu pacijenata, kaže se u reagiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.