U Sarajevu je danas održana peta Skupština Unije samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj su usvojeni izvještaji o radu organa Unije i izabrano je novo sindikalno rukovodstvo.

Za predsjednika Unije je izabran Mirza Hadžiabdić, bivši predsjednik UO Sindikata policije Kantona Sarajevo i dosadašnji član UO Unije, dok je za zamjenika predsjednika izabran Mahmut Alagić, aktuelni predsjendik UO Sindikata policije USK-a.

Unija samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine trenutno ima šest članica: Sindikat policije KS, Sindikat policije USK, Sindikat policije HNK, Sindikat policijskih službenika SBK, Sindikat djelatnika MUP-a Posavskog kantona i Sindikat službenika Sudske policije FBiH.

Odluku o pristupanju u članstvo Unije samostalnih sindikata policije  FBiH donijela je i Skupština Sindikata policije BPK-a, te će na prvoj radnoj sjednici novoizabranog Upravnog odbora Unije biti donesena odluka o prijemu u članstvo i ovog Sindikata, čime će postati sedma članica Unije.

Tokom narednog perioda Unija će raditi na unapređenju sindikalnog rada, te radno-pravnog i materijalnog statusa članova navedenih sindikata. Unija je formirana 2002. godine, te je od osnivanja članica Saveza samostalnih sindikata BiH i zalaže se za održavanje novog kongresa,  kako bi se uloga tog Saveza vratila u okvire zakonitog sindikalnog rada i djelovanja.

Unija je članica Evropskog vijeća policijskih sindikata (CESP) više od deset godina, te ima dobru sindikalnu saradnju, kako na regionalnom, tako i međunarodnom planu.

Mandat novoizabranih članova organa je četiri godine, a novoizabrani predsjednik je najavio aktivno sudjelovanje u svim procesima koji se tiču interesa sindikalnog članstva i zahvalio se na ukazanom povjerenju svim prisutnim delegatima od kojih je dobio jednoglasnu podršku, kao i aktivistima koji su dali doprinos u dosadašnjem radu ovog Sindikata, te pripremi, organizaciji i realizaciji pete Skupštine Unije samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine.

Gosti na Skupštini su bili predstavnici Makedonskog policijskog sindikata, Sindikata Uprave policije Crne Gore, bivši predsjednik Unije samostalnih sindikata policije FBiH, kao i predsjednici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama, Sindikata Agencije za istragu i zaštitu (SIPA), Sindikata državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH i Sindikata policije BPK, navodi se u saopćenju Unije sindikata policije.